[dr.tr] Politika, Yöntem ve Kurallar

 www.adinizsoyadiniz.dr.tr

POLİTİKA, YÖNTEM VE KURALLAR

AMAÇ:

".dr.tr" Türk Tabipleri Birliği (TTB)'ne kayıtlı doktorların mesleki kullanımları için açılmış bir alt (ikinci düzey) alan adıdır.  Doktorların bireysel ya da ortaklıkları adına başvurabileceği bu alt alan adı, ".tr". üst düzey alan adı altındaki kullanım alanlarının ve hizmetlerin sayısının arttırılarak, internetin mesleki kullanımının yaygınlaştırılması, doktorların halk sağlığına katkılarını sunabilmelerine ve mesleki gelişimlerini arttırılabilmelerine olanak sağlanması amacıyla açılmıştır. Bu alan adı yalnızca meslek grubuna tahsis edilmiş olması nedeniyle, başvuruların onaylanması ya da reddedilmesi konusunda Türk Tabipleri Birliği tam olarak yetkilendirilmiştir.

KAPSAM:

Bu alan adının kullanımı Türk Tabipleri Birliği (TTB)'ne kayıtlı tıp doktorlarının, onların oluşturduğu ortaklıklarının kullanabileceği biçimde sınırlandırılmıştır.

KURALLAR:

·          Bu alan adının tahsisi için, TTB'ce istenen belgelerin TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili belgeler www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.

·          "dr.tr" alt alan adının tahsisi konusunda tek yetkili karar mercii Türk Tabipleri Birliği'dir.

·          Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.

·          Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'nin diğer genel kuralları uygulanır.

·          Alan adlarının içerik olarak kullanımında diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallara ek olarak TTB'nin yapacağı sınırlamalar geçerlidir.  Bu sınırlamalar www.ttb.org.tr/drtr adresinde açıklanmıştır.