TTB, 14 Temmuz'da sözlü açıklama için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

ttbAnayasa Mahkemesi, 'tam gün' yasası ile ilgili olarak CHP'nin açtığı davada konu hakkında bilgi almak üzere, TTB Merkez Konseyi Başkanı ve yöneticilerini 14 Temmuz 2010 günü saat 9.30'da, sözlü açıklama için çağırdı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın imzasıyla TTB'ye gönderilen yazıda, '5947 Sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un kimi maddelerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından açılan davada, konu hakkında bilgi alınması için TTB Merkez Konseyi Başkanı ve uygun bulacakları yetkililerle birlikte 14 Temmuz 2010 Çarşamba günü saat 9.30'da sözlü açıklamalarının dinlenilmesine karar verilmiştir' denildi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, görüşmede 'tam gün' yasası tasarı olarak gündeme geldiğinden beri, çeşitli platformlarda savunduğu ve dile getirdiği hekim emeğinin ucuzlatılmaması, emekliliğe yansıyan temel ücretlerin iyileştirilmesi, güvenceli çalışma ve hekimlerin özlük haklarının korunması yönündeki görüşlerini dile getirecek.