Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 TTB İnsan Hakları Kolu-İHD-TİHV: İşkence, Kötü Muamele ve Hak İhlallerinin Yaşandığı Kuyu Tipi Hapishaneler Kapatılsın! 31.05.2024
2 TTB’den İnsan Hakları Haftası Etkinlikleri: 75 Yıl Önceden Bugüne, İnsan Hakları Mücadelesi Devam Ediyor! 11.12.2023
3 TİHV, İHD ve Hafıza Merkezi İmzasıyla Düzenlenen Acil Çağrıya TTB İHK de İmzacı Olarak Katılmış; Çağrı BM, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Düzeylerinde İletilmiştir 27.10.2023
4 Anadilinde Sağlık Haktır, E-Reçete Sisteminde Kürtçeyi Yok Sayan Ayrımcı Uygulama Son Bulmalıdır 29.08.2023
5 İHD, TİHV ve TTB İnsan Hakları Kolu’ndan Ortak Açıklama: Cumartesi Annelerinin/İnsanlarının Maruz Kaldıkları Ters Kelepçe İşkence ve Diğer Kötü Muamele Yasağının İhlalidir 15.08.2023
6 TTB, İHD ve TİHV’den Ortak Açıklama: İhraçlara, Görevden Almalara Son! Dr. Ayşe Uğurlu Yalnız Değildir! 04.08.2023
7 TTB İHK’den İHD’nin Êzidî Soykırımı Açıklamasına Destek: ’Êzidîlerin Sağlığa Erişim Hakkı Açıkça İhlal Edilmektedir’ 03.08.2023
8 Sıcaklık Rekorları Kırılırken Cumartesi Annelerinin/İnsanlarının Kapalı Araçlarda Bekletilmesi İşkence ve Kötü Muamele Yasağının İhlalidir 25.07.2023
9 TİHV, İHD ve TTB İnsan Hakları Kolu’ndan İşkence Görenlerle Dayanışma Günü Açıklaması 25.06.2023
10 İşkence Mutlak Olarak Yasaktır! 13.02.2023
11 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 16. Maddesinde Değişikliğe Gidilmelidir 24.01.2023
12 Adalet Bakanlığı’nı Mahpus Nakilleri Konusunda İnsan Haklarını Gözetmeye ve Kendi Genelgelerini Aktif Bir Biçimde Uygulamaya Davet Ediyoruz 28.12.2022
13 TTB İnsan Hakları Kol Toplantısı İstanbul’da Yapıldı 28.12.2022
14 “Hekimlerin Hakikati Talep Etme Sorumluluğu, Yaşam Hakkı ve Sağlık Hakkı” Paneli Yapıldı 12.12.2022
15 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Kabul Edilişinin 74. Yılında; Yaşamın Krizi Karşısında Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Haklarımızı; Sağlıklı Yaşam Hakkımızı Savunuyoruz! 10.12.2022
16 TTB İnsan Hakları Kolu: Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya Özgürlük! TTB Susmadı, Susmayacak! 05.11.2022
17 Hasta Mahpusların Ailelerinden TTB’ye Ziyaret 07.10.2022
18 Hasta Mahpusların Yaşam Hakkı Korunmalıdır 23.09.2022
19 Özgürlüğünden Yoksun Kalan Kişilerin Muayenesi Hakkında Bilgi Notu 21.09.2022
20 LGBTİ+ Hakları, İnsan Haklarıdır 17.09.2022
21 Darbelere Karşı Barış, Adalet ve Hakikat Arayışı Mücadelemiz Asla Bitmeyecek 12.09.2022
22 Birleşmiş Milletler İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezanın Önlenmesi Alt Komitesi’nden TTB’ye Ziyaret 08.09.2022
23 Cezaevlerinde Yaşam Hakkı ve Sağlık Hakkı Mücadelesi Toplumun Her Kesiminin Sorumluluğudur; Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım’ın Yaşamasını İstiyoruz 03.08.2022
24 Son Günlerde Artan Cezaevlerinde Hak İhlalleri Başvuruları Üzerine “TTB İnsan Hakları İhlalleri ile İlgili Hekim Tutum Belgesi” Yeniden Paylaşıldı 27.06.2022
25 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Dt. Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödül Törenine Katıldı: “Sevinç Abla Yolumuzu Aydınlatmaya Devam Edecek” 24.05.2022
26 TTB, Hapishanelerdeki Hak İhlalleri Başvurularına İlişkin TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü ile Görüştü 18.02.2022
27 İnsan Hakları Savunucularının Korunmasına Dair Yükümlülükleri İhlal Eden Anlayış Son Bulmalıdır 03.02.2022
28 SDD İnsan Hakları Ödülü Dünya İnsan Hakları Günü’nde TTB’ye Verildi 11.12.2021
29 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Kabul Edilişinin 73. Yılında; Yaşamın Krizi Karşısında Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Haklarımızı, COVID-19 Pandemi Koşullarında Sağlıklı Yaşam Hakkımızı Savunuyoruz! 11.12.2021
30 Çocukların Tutuklu Yargılanmalarına Son Verilsin 22.11.2021
31 Cezaevinde İnsan Olmak Paneli: Cezaevleri Sorunu, Bir Halk Sağlığı Sorunudur 25.02.2021
32 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 72. Yıldönümü: Pandemi Koşullarında Temel İnsan Haklarını Bir Kez Daha Hatırlatıyoruz 10.12.2020
33 Van’da yaşanan katliamın sorumluları ortaya çıkarılmalı, göçmenlerin yaşam ve sağlık hakları korunmalıdır   28.07.2020
34 Açlık grevlerine neden olan sorunlar insan onurunu koruyarak çözülmelidir! 14.02.2020
35 TTB’den 10 Aralık İnsan Hakları Günü açıklaması 10.12.2018
36 Cezaevlerinin koşulları insan haklarına uygun hale getirilmelidir 15.01.2018
37 ”İnsan Hakları İhlalleri ve Cezaevlerinin Durumu” paneli düzenlendi 13.12.2017
38 TTB İnsan Hakları Kolu’ndan açıklama: Gülmen ve Özakça serbest bırakılmalı, işlerine iade edilmelidirler 13.09.2017
39 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya insan hakları ödülü 19.04.2017
40 İnsan Hakları İhlalleri İle İlgili Hekim Tutumu 09.08.2016
41 DTB: Türkiye Cumhurbaşkanı’na insan hakları savunucularına yönelik suçlamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu 27.06.2016
42 İnsan hakları örgütleri Fincancı, Nesin ve Önderoğlu’nun bir an önce serbest bırakılmasını istedi 21.06.2016