Darbelere Karşı Barış, Adalet ve Hakikat Arayışı Mücadelemiz Asla Bitmeyecek

Ülkemizin en karanlık dönemlerinden biri olan 12 Eylül askeri darbesi sürecinde bir taraftan onlarca kişinin yaşam hakkı ihlal edilirken, diğer yandan işkence ve kötü muamele sistematik ve yaygın olarak uygulandı ve yüzbinlerce kişi zorla özgürlüğünden alıkonuldu.

12 Eylül faşist askeri darbesinin ülkede yarattığı diğer tahribat ise 24 Ocak kararları olarak bilinen; toplumun büyük kesimini oluşturan emekçi ve yoksulların aleyhine ve dönemin siyasal iktidarı tarafından uygulanmak istenen neoliberal ekonomik politikalarının hayat geçirilmesini sağlamak olmuştur.

Yaşam ve sağlık hakkı savunucuları olan biz hekimler, sağlıklı bir yaşamın ancak barışçıl ve tam demokratik ortamda mümkün olacağının bilincindeyiz. Barış, adalet ve  hakikat arayışı mücadelemiz asla bitmeyecektir.

Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu