DTB: Türkiye Cumhurbaşkanı’na insan hakları savunucularına yönelik suçlamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu

Dünya Tabipler Birliği (DTB), uluslararası sağlık örgütlerinin Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Erol Öndeorğlu ve Ahmet Nesin'in serbest bırakılması talebiyle ilgili basın açıklaması yaptı. 

DTB'den yapılan açıklamada, DTB ve dört sağlık örgütünün İşkence Mağdurlarına Uluslararası Destek Günü olan 26 Haziran'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup göndererek, tutuklamalardan duyulan kaygının dile getirildiği aktarıldı. 

Açıklamanın tam metni aşağıdadır: 

 

Türkiye Cumhurbaşkanı'na İnsan Hakları Savunucularına Yönelik Suçlamalardan Vazgeçilmesi Çağrısı 

Dünya Tabipler Birliği (DTB) ve dört kuruluş, Türkiye’nin önde gelen hekimlerinden Prof.Dr. Şebnem Korur Fincancı ve iki gazeteciye yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi ve tutuklanan bu kişilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Çağrı, İşkence Mağdurlarına Uluslararası Destek Günü’ne (26 Haziran) denk geldi.

DTB Türkiye Cumhurbaşkanı’na ilettiği mektubunda, halen hakkında soruşturma süren ve kapatılma tehdidi altındaki Özgür Gündem gazetesini destekleyen bir dayanışma kampanyasına katılan üç kişinin geçenlerde tutuklanmasına ilişkin derin kaygılarını dile getirdi. Tutuklanan kişiler, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ile birlikte gazeteciler Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin.

Türk Tabipleri Birliği, İnsan Hakları için Hekimler, Avrupalı Doktorlar Daimi Komitesi ve İşkence Mağdurları Uluslararası Rehabilitasyon Konseyi’nin de imzalarını taşıyan mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu çağrıda bulunuyor:

- Tutuklanan kişilerin hemen ve koşulsuz olarak serbest bırakılması; tutuklanmaları keyfi olup yalnızca ifade özgürlüklerini ve insan hakları alanındaki etkinliklerini önleme amacı taşıdığından kendilerine yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi;

-Yargı düzeyinde olanlar dahil, insan hakları savunucularına ve gazetecilere yönelik tüm taciz ve baskılara son verilmesi;

-Türkiye’nin uluslararası taahhütleri doğrultusunda insan hakları savunucularına yönelik sürekli tehditlere son verilmesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucuları Bildirgesi hükümlerine eksiksiz olarak uyulması;

- Uluslararası insan hakları standartları ve Türkiye tarafından onaylanan uluslararası belgelere uygun olarak insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının her durum ve koşulda sağlanması.

Beş kuruluşun imzasını taşıyan mektupta tutuklamaların uluslararası insan hakları standartlarına, özellikle 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan düşünce ve ifade özgürlüğü ilkesine aykırı olduğu belirtilmekte ve şöyle denilmektedir:

“Bilgilenme ve ifade özgürlüğü temelindeki özgür, bağımsız ve çeşitlilik içeren medya, işleyen herhangi bir demokrasinin temel öğesidir. Gerçekte bu öge, diğer tüm insan haklarının korunması açısından vazgeçilmez önemdedir.”

“Ayrıca, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, başta işkence ve kötü muamele olmak üzere insan hakları ihlallerine karşı mücadelede gerek ülkede gerekse uluslararası düzeyde uzun geçmişe sahip kararlı bir tutumu olduğunu belirtmek isteriz. Konuya duyarlı sağlık çalışanları olarak kendisinin bu kararlılığını tümüyle paylaşıyor, temel haklara yönelik bu kabul edilemez ihlallere karşı TİHV Başkanı olarak verdiği mücadeleyi destekliyoruz.”

DTB Başkanı Sir Michael Marmot konuya ilişkin şu açıklamada bulunmuştur: “Bugün bile haklarımız ve onurumuz için mücadele edenlerin susturulan ve özgürlükleri kısıtlanan kişiler olması ürkütücü bir durumdur. Demokrasi için bir yüz karası olduğu gibi, tutuklamaların İşkence Mağdurlarına Uluslararası Destek Günü’ne denk gelmesi de acı bir ironi sayılmalıdır.”

DTB'nin açıklamasının orijinali için tıklayınız.