Aile Hekimleri Cumartesi Günleri Halkla Buluşuyor, Sağlık Eğitimi Veriyor...

Aile hekimlerine getirilen Cumartesi nöbetlerinin hukuka aykırılığı savıyla TTB dava açmıştır.

Mevcut birinci basamak sağlık sistemi içerisinde bakıldığında getirilmek istenen nöbet ve esnek çalışma düzeninin kamu sağlığı için sakıncalarının beklenen faydaya göre çok daha önde olduğu değerlendirilmiştir.

TTB Cumartesi günleri aile hekimi meslektaşlarımızı tabip odalarımızda halkla buluşmaya ve sağlık eğitimi vermeye çağırmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Tabip odalarına yollanan yazı için tıklayınız...