Dr. Esra Yakar'a özgürlük!

Dicle Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Esra Yakar bir süre önce Kobane’de yaralandı. Esra, insani duyarlılık taşıdığı ve savaşta yaralananlara hekimlik yapmak istediği için Kobane'de bulunuyordu. IŞİD'in saldırısı sonucu sağ gözünden ve kafasından şarapnel ile yaralandı, sağ gözünü kaybetti, kafa travması geçirdi. Derhal tıbbi müdahale ve bakımının en iyi koşullarda yapılması gerekirken, hastane hastane dolaştırıldı, ileri tetkik ve tedavi için gereken sevki geciktirildi. Üstelik terörist denilerek tutuklandı, Ankara'ya sevkli geldiği hastaneden alınarak Sincan cezaevine götürüldü. TTB, TÖK diğer meslek örgütleri ve  insan haklarına duyarlı kişilerin çabasıyla Numune Hastanesi mahkum koğuşuna yatırıldı. Şimdi sağlam gözünün de diğer gözdeki şarapnel parçasından etkilenmemesi için acilen sağ gözüne vitrektomi yapılması, menenjit riskine karşı tedavi edilmesi gerekmektedir. Halen Numune Hastanesi'nde gerekli konsültasyonlar ve operasyon hazırlığı yapılmaktadır. Esra'nın hayati tehlikesi devam etmekte olup, şu haliyle yaralanmaya bağlı sekeller mevcuttur.

Esra Yakar'ın yanlız olmadığını göstermek amacıyla bugün (26.12.2014) öğle saatinde Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına TTB, ATO, TÖK ve SES üyesi sağlıkçılar ve insan hakları savunucuları katıldı. Tıp fakültesi öğrencisi ve meslektaşımız olan Esra Yakar'ın haksız, hukuksuz yere tutuklanması ve tedavisinin geciktirilmesi protesto edildi. Esra Yakar'ın sağlığının ve özgürlüğünün yakından takip edileceği belirtildi.