Emekli Hekimler Komisyonları Toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi

Antalya Tabip Odası ev sahipliğinde düzenlenen ve emekli hekimlerin sorunları ile bunların çözümüne yönelik önerilerin tartışıldığı toplantılar 20-21 Aralık 2014 tarihlerinde Antalya Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa, Çanakkale, Adana Tabip Odaları'ndan gelen emekli hekim temsilcileri ile Antalya'daki emekli hekimleri buluşturan toplantılarda, ekonomik, özlük, sosyal ve deontolojik sorunlara dikkat çekilerek çözüm yolları konuşuldu.

Her ay farklı bir ilde toplanacaklar

Türk Tabipleri Birliği bünyesinde kurulan Emekli Hekimler Kolu, Kasım ayında Ankara'da yaptığı ilk bölge toplantısının ardından ikinci toplantısını 20 Aralık 2014 Cumartesi Antalya Tabip Odası’nda gerçekleştirdi.

Her ay farklı bir ilde düzenlenecek Emekli Hekimler Komisyon Toplantılarının üçüncüsünün Adana'da yapılmasının kararlaştırıldığı toplantıda tüm illerdeki Tabip Odalarında Emekli Hekimler Komisyonu kurulması yönünde çalışma yürütülmesi gerektiğinin altı çizildi.

Emekli hekimlerin sorunları büyük

Toplantıda yapılan konuşmalarda, emekli hekimlerin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve deontolojik sorunlara dikkat çekilerek, bunun için örgütlenmek ve mücadele etmek gerektiğine vurgu yapıldı.

Tüm illerdeki Tabip Odaları’nda Emekli Hekimler Komisyonu kurulması, kurulan komisyon çalışmaları konusunda üye hekimlerle bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi ve kamuoyunda farkındalık yaratma çabalarının organizasyonu konusunda ise tavsiye kararları alındı.

Öncelikli ele alınması gereken konular

21 Aralık 2014 Pazar günü gerçekleştirilen ikinci kahvaltılı toplantı sırasında Jin. Op. Dr Erdinç Köksal bir sunum yaptı.

Tüm Emekli Hekimler Dayanışma Derneği (TÜRHED) kurucu Başkanı Jin. Op. Dr Erdinç Köksal katılımcılara yaptığı sunumda emekli hekimlerin yüzde 83 gibi büyük bir kısmının ekonomik zorluklar yaşadığını, aldıkları paranın bakıcı ya da huzurevi masrafını karşılamadığını, öyle ki cenaze masraflarını karşılayamayan emekli hekimlerin bulunduğunu belirterek, Emekli Hekimler Kolu'nun öncelikli ve acil ele alınması gereken konularını şöyle özetledi:

1) Çalışan ve emekli hekim maaşlarının arttırılması

2) Emekli hekimlerin sosyalleşmesi konusu (Lokal, Hekimevi, Huzurevi vb ortak sosyal yaşam alanlarının sağlanması)

3) Deneyimli emekli hekimlerin bilgi birikimlerinden genç hekimlerin ve halkın yararlanması

4) Deontoloji kurallarının genç nesillere aktarımı