DOSAB Termik Santrali'ne hayır!

DOSAB Termik Santrali’ne Hayır Platformu üyeleri, Bursa’da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ne yapılması planlanan termik santrali protesto etmek amacıyla bugün (23.12.2014) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener ve TTB önceki dönem Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan destek verdi. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün de basın açıklamasına destek verenler arasında yer aldı.

ÇED surecinin önemli aşamalarından biri olan İnceleme Değerlendirme Kurulu (İDK) bugün DOSAB ile ilgili süreci görüşmek üzere biraraya geldi. Bursa’da 100 farklı kurumun biraraya gelmesiyle oluşturulan DOSAB Termik Santrali’ne Hayır Platformu,  İDK toplantısı öncesinde basın açıklaması yaparak, termik santralin yapımına karşı çıktı. Grup, “Termik yapma boşuna, yıkacağız başına” sloganı attı.

Platform adına basın açıklaması yapan Bursa Kimya Mühendisleri eski Başkanı Ali Uluşahin, termik santralin günde 1200 ton kömür yakacağını belirtirken, “Bu santral bin konutun bir yılda yakacağı kömürü bir günde yakacak. 15 bin metreküp Bursa suyunu heba edecek. Halka hiçbir avantaj sağlamayacak. Patronların daha fazla kazanması uğruna halk sağlığı tehlikeye atılacak” diye konuştu.