2014 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü için başvuru süresi başladı

2014 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü için başvuru süresi başladı. Ödül için son başvuru tarihi 1 Mart 2015 olarak belirlendi. TTB Merkez Konseyi başvuru koşullarını basın açıklamasıyla duyurdu. 

19.12.2014

BASIN AÇIKLAMASI

2014 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Başladı

Türk Tabipleri Birliği 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yitirdiğimiz Şair Dr. Behçet Aysan ve 36 insanımızın anısına Şiir Ödülü vermektedir. Türk Tabipleri Birliği Behçet Aysan Şiir Ödülü 20. kez düzenlenecektir. Ödül Seçici Kurulu, Ahmet Telli, Ali Cengizkan, Doğan Hızlan, Emin Özdemir, Turgay Fişekçi, Cevat Çapan ve Zeynep Oral’dan oluşmaktadır.

Ödül için başvuru koşulları şöyledir:

  • Ödüle 2014 yılı Ocak ayından sonra yayımlanmış bir kitap ya da yayına hazır bir kitap dosyası ile aday olunabilir. (Yayımlanmamış yapıtların A4 dosya kâğıdına çift aralıklı yazılmış olması gereklidir.)
  • Ödüle son katılma tarihi 1 Mart 2015'tir.
  • Ödüle kişiler kitap ve dosya ile kendileri doğrudan katılabilir ya da yayımlanmış şiir kitaplarını sivil toplum örgütleri, yayınevleri ve üçüncü kişiler, şairin onayı alınmak koşuluyla önerebilirler.
  • Yarışmaya katılan yapıtların daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.
  • Ödüle aday olacak şairler; adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte kitaplarını (8 adet) ya da şiir dosyalarını (8 adet) TTB Merkez Konseyi GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe-ANKARA adresine göndermelidir.
  • Ödül için gönderilen yapıtlar açıklanmaz, yalnızca ödül kazanan duyurulur.
  • Ödül kazanan yapıt 2015 yılı Mayıs ayında açıklanır.
  • Ödüle başvuranlar ilan edilen tüm koşulları, kabul etmiş sayılır.
  • TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü özel olarak hazırlanmış bir bronz figürdür. Para ödülü verilmemektedir.
  • Ödül tek yapıta verilecektir. Seçici Kurul uygun görürse ödül paylaştırılabilir.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ