Dünya Tabipler Birliği: İşkenceyi ve Bu Olaylara Sağlıkçıların Karışmasını Kınıyoruz

Dünya Tabipler Birliği (WMA), CIA’in işkence raporlarının açıklanmasını takiben işkenceyi ve bu uygulamaya sağlıkçıların da karışmasını kınayan bir açıklama yayınladı. WMA açıklamasında, işkence ya da zalimane, insanlık dışı ya da aşağılayıcı işlemler yapılırken doktorların bu işlemlere katılmalarını, hatta o sırada orada bulunmalarını yasaklayan Tokyo Bildirgesi’ni hatırlattı.

Türk Tabipleri Birliği WMA’nın açıklamasını desteklemekte ve işkencenin uygulanmasına ve sağlık profesyonellerinin bu uygulamalara dahil olmalarına şiddetle karşı çıkmaktadır. TTB, dünya çapında işkence ile mücadele eden tüm meslektaşları ile daima dayanışma içinde olacaktır.

WMA’nın açıklamasının tam metni şu şekilde:

 

DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ


Basın Açıklaması

13 Aralık 2014

WMA İŞKENCEYİ VE BU OLAYLARA SAĞLIKÇILARIN DA KARIŞMASINI KINADI

Dünya Tabipler Birliği, işkenceyi ve bu uygulamaya sağlıkçıların da karışmasını şiddetle kınadı.

Gözaltı ve Sorgulama Programı ile ilgili ABD Senato Komitesi tarafından bu hafta yayınlanan rapor hakkında görüş belirten WMA, her tür işkenceyi ve bu kapsamdaki uygulamalarda doktorların yer almasını kınayan politikasını yıllardır sürdürdüğünü hatırlattı.  Tıp dışı rektal hidrasyon ve beslemeye başvurulması, su işkencesi, uykusuz bırakma, fiziksel şiddet uygulama, stresli durumlarda uzun süre tutma, yaralanmalarda gerekli tıbbi tedaviyi vermeme ve diri diri gömüyormuş gibi yapma türü uygulamaların son derece kaygı verici olduğu belirtildi. Raporda , bu tür uygulamalarda sağlık personelinin de yer aldığı belirtilmektedir.

WMA Başkanı Dr. Xavier Deau konuya ilişkin olarak şunları söylemiştir:  ‘Dünya doktorlarının temsilcileri olarak WMA işkencenin her biçimini, bununla birlikte diğer zalimane, insanlık dışı ya da aşağılayıcı uygulamaları şiddetle kınamaktadır. İnsan yaşamına, tüm hekimlerin “önce zarar vermeme” etik yükümlülüklerine ve insanlık onuruna sonsuz saygımızı hekimler olarak sürdüreceğiz.

‘Tokyo Bildirgesi’nde de belirtildiği gibi WMA, işkence ya da zalimane, insanlık dışı ya da aşağılayıcı işlemler yapılırken doktorların bu işlemlere katılmalarını, hatta o sırada orada bulunmalarını yasaklama yönünde net bir kararlılığa sahiptir.'

Dr. Deau sözlerine şöyle devam etmiştir: ‘Bu raporlardaki ayrıntılar son derece kaygı vericidir. Doktorların ya da diğer sağlıkçıların işkence uygulamalarına katılmaları mesleğin güvenilirliğini, inandırıcılığını ve saygınlığını zedelemektedir. Bu tür insanlık ve ahlak dışı fiillerin kınanması tıp camiasının ikirciksiz etik görevidir.”