İşlev kayıplarının engel olmadığı bir dünya istiyoruz!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili yazılı açıklama yaptı. 


İŞLEV KAYIPLARININ ENGEL OLMADIĞI BİR DÜNYA İSTİYORUZ!

Bugün 3 Aralık “Dünya Engelliler Günü”

Bugün, dünya nüfusunun %15’i görme, işitme, hareket etme gibi herhangi bir fonksiyon kaybı nedeniyle iş-güç göremez durumdadır.[1]

Güçlü, eşitlik ve hakkaniyeti gözeten sürdürülebilir sağlık, sosyal, ekonomik sistemler sayesinde çoğunluğu “yapay” olan bu engellerin kaldırılarak daha eşit bir dünyada yaşamak da olasıyken bireylerin karşı karşıya kaldıkları bu durum insana dair en temel haklarının önünde bir “ENGEL” olmaya devam etmektedir !

“Engelsiz bir Dünyada Yaşamak İstiyoruz”

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Konuya ilişkin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından hazırlanmış bilgi notuna

http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/duyurular/toplum%20icin/DunyaEngellilerGunu.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.