Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu toplandı

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu 30 Kasım 2014'te TTB Merkez Konseyi binasında bir araya geldi. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi'nin 24-25 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da yapılması kararlaştırıldı.