Yüksek Öğrenim Tazminatında Adalet Istiyoruz

Bilindiği üzere YÖK'e bağlı kurumlarda görev yapan araştırma ve öğretim görevlilerine yüksek öğretim tazminatı adı altında ek ödeme yapılmasını sağlayan düzenleme 14 Kasımı 2014 günü resmi gazetede yayımlandı

Ancak sağlık ve yükseköğretim sistemlerimizin bir garabeti olarak tıpta uzmanlık öğrencileri üç ayrı kadroda çalışmaktadır. Üniversitelerdeki uzmanlık öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu araştırma görevlisi statüsünde olup bu tazminattan faydalanabilmektedir. Ancak üniversitede uzmanlık öğrencisi olmakla birlikte Sağlık Bakanlığı adına üniversiteye tahsis edilen kadrolarda ya da  Eğitim Araştırma Hastanesindekiler YÖK'e değil Sağlık Bakanlığı'na bağlı oldukları için tazminat almayacaklar. Oysa her üç kadro türüne de aynı sınavla yerleşilmekte ve aynı statü tanımına bağlı olarak tıpta uzmanlık eğitimi görülmekte, sağlık hizmeti üretilmektedir.

Akademisyenlerin sorunları açıkça ortadadır, düşük ücretler bunlardan biridir. Bu sorunu ortadan kaldırmaya çalışan düzenlemenin yeni eşitsizlikler ve kaygılara yol açmamasını istiyoruz. Ücretlerimizin sabit, emekliliğe yansıyan ve hem eğitim araştırma hastanelerinde hem de üniversitelerde görev yapan bütün arkadaşlarımızı kapsayacak şekilde düzenlenmesini talep ediyoruz.

Eğitim araştırma hastaneleri ile üniversitede görev yapmakla birlikte Sağlık Bakanlığına bağlı kadroda uzmanlık eğitimi gören arkadaşlarımızın sorunlarını dile getiren ve yürümekte olan imza kampanyasına destek olmanızı dileriz.

Türk Tabipleri Birliği
Asistan Hekim Kolu

 

"Eğitim Araştırma Hastanelerindeki Hekimler Olarak Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz" imza metni için tıklayınız...