Emekli hekimler Ankara'da buluştu

TTB Emekli Hekimler Kol toplantısı 23 Kasım Pazar günü Ankara Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Bursa, Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, İstanbul, Antalya ve Ankara Tabip Odası emekli hekim komisyonu üyeleri ve temsilcilerinden oluşan 25 emekli hekim katıldı.
 
Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ebru Basa’nın açılış konuşmasının ardından Emekli Hekimler Kol Başkanı Dr. Erdinç Köksal ve Kol Sekreteri Dr. Derman Boztok’tan oluşan divan yerini aldı.
Emekli Hekim Komisyonu Başkanı Dr.Utku Özcan, Emekli Hekim Kol Başkanı Dr.Erdinç Köksal ve Kol Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Keskinler tarafından hazırlanan sunumun katılımcılarla paylaşılmasının ardından öncelikle Ankara dışından gelen katılımcılara söz verildi. Katılımcılar kendilerini tanıtarak komisyon çalışmalarını aktardılar. 
 
Balıkesir Tabip Odası Emekli Hekim Komisyonu temsilcisi Dr. Bekir Ceyhan, ilinde aynı zamanda Emekli-Sen şube başkanlığı görevini de yürütmekte olduğunu belirterek emekli hekimlerin mücadelesinin emekli yurttaşların mücadelesinden ayrı düşünülmemesi gerektiğini vurgulayarak Emekli-Sen tarafından başlatılmış olan mücadele kampanyasından örnekler verdi ve emekli hekimlerden kampanyaya destek olmalarını talep etti. Dr. Bekir Ceyhan özel sağlık kuruluşlarında 65 yaşüstündeki hekimler için kadro şartı aranmaksızın çalışabilme serbestisinin 60 yaşa çekilmesi doğrultusunda çalışma yapılması isteğini de belirtti.
 
Çanakkale Tabip Odası Emekli Hekim Komisyonu temsilcisi Dr.Emel Öçal komisyonda tek hekim olarak kendisinin görev yaptığını ve emekli hekimlerin oda çalışmalarına katılımı için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiğini belirtti.
 
Bursa Tabip Odası temsilcisi Dr. A. Erdal Baççıoğlu, Bursa’da 5 bin hekimin görev yaptığını ve bu hekimlerin 600’ünün emekli öğretim üyesi olduğunu bildikleri ve düzenli olarak temas ettikleri halde emekli hekim komisyonu çalışmalarına katmakta zorluk çektiklerini belirtti.
 
İzmir Tabip Odası Emekli Hekim Komisyonu temsilcisi Dr.Engin Olgay, 2013 yılında CHP milletvekili Arif Bulut tarafından hazırlanan yasa teklifinin halen güncelliğini koruduğunu belirterek emekli hekimlerin özlük hakları konusunda söz konusu yasa teklifinin tekrar gündeme alınabileceğini vurguladı.
 
Antalya Tabip Odası Emekli Hekim Komisyonu temsilcisi Dr. Müberra Kılıç, kendisinin yaşam koçluğu yapmakta olduğunu belirterek sorunların çözümü konusunda iyimser bir bakış açısına sahip olmanın önemini vurguladı. Etkili iletişimin önemine değinen temsilci, davet edilmesi halinde emekli hekimler için etkili iletişim seminerleri verebileceğini belirtti. Antalya’daki emekli hekim toplantısına yalnızca iki hekimin katılabildiğini vurgulayan Kılıç, dilimizi değiştirmeli ve katılımı arttırmanın yollarını aramalıyız diyerek görüşlerini belirtti. Orduevleriyle görüşerek hekimler için indirim talep edilebileceğini; huzurevlerinden de yüzde 5 ya da 10 arasında bir kontenjan istenmesinin uygun olacağını sözlerine ekledi.
 
Eskişehir Tabip Odası Emekli Hekim temsilcisi Dr. Akif Aladağ da, sunumda ayrıntısıyla yer verilen Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı çalışmalarının çok önemsenmesi gerektiğini belirtti.
 
Ankara dışından temsilcilerin görüşlerini aktarmalarının ardından Ankaralı emekli hekimler söz alarak kendilerini tanıttılar ve görüşlerini aktardılar.
 
Emekli hekimlere yönelik bir yardımlaşma ve dayanışma vakfı kurulması doğrultusunda Türk-Alman Vakfı ile kurulan temasların da aktarıldığı toplantı; emekli hekimlerin bir ay sonra bu kez Antalya Tabip Odası'nın evsahipliğinde bir araya gelmesi kararlaştırılarak tamamlandı.
 
Kol yürütmesinin toplantıda hazır bulunan il temsilcilerinin de katılımıyla genişletilmesine karar verildi.