Muğla Tabip Odası'ndan ?Afiliasyon ne getirdi, ne götürdü?' paneli

Muğla Tabip Odası tarafından düzenlenen “Afiliasyon ne getirdi, ne götürdü?” başlıklı panel 21 Kasım 2014 akşamı saat 19.30’da Menteşe Belediyesi Konakaltı Kültür Merkezi Nail Çakırhan Salonu’nda gerçekleştirildi. Panele, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan ve Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Naki Bulut konuşmacı olarak katıldı.

Moderatörlüğünü Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Çağlayan Üçpınar’ın yaptığı panelde, Prof. Dr. Raşit Tükel, hastanelerin ortak kullanım uygulamasının nedenleri ve Türkiye sağlık ortamına etkilerini anlattı. Dr. Naki Bulut, Muğla özelinde yaşanan sıkıntıları anlatırken, Prof. Dr. Nevres Aydoğan da, Muğla Tıp Fakültesi’nin yeni hastanesinin taşınmasından sonra afiliye olan devlet hastanesinin yerine ikinci basamak hastanenin mutlaka açılması gerektiğini kaydetti.