TTB Suruç Hekimler ve Hızlı Değerlendirme Raporu açıklandı

Türk Tabipleri Birliği, "Suruç Hekimler ve Hızlı Değerlendirme Raporu" açıklandı. 

TTB merkez Konseyi Üyeleri Dr. Fatih Sürenkök, Dr. Şeyhmus Gökalp ve TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu Üyesi Dr. Mustafa Vatansever'in, 29 -30 Ekim 2014 tarihlerinde, bölgede yaşanan çatışma ve göçün yarattığı etkileri değerlendirmek amacıyla Suruç ve Urfa çevresinde yaptığı incelemeler raporlaştırıldı.

Rapora ulaşmak için...