Halk Sağlığı Kurum Başkanı'na Hekimlerden Mektup Var

İNSANCA HEKİMLİK

Sayın Halk Sağlığı Kurum Başkanı Prof. Dr. Seçil Özkan Aile Hekimleri Derneğinin düzenlediği 5. Uluslar arası katılımlı AHEKON kongresine katıldınız. Toplantı saati akşam 19: 00 idi. 20: 30 da toplantı bitti. Toplantıda birçok kişiye söz hakkı verilemedi. Söz alanlar hepsi sizi çok üzdü. Söz alamayanlar size sorunlarını yazarak iletti, salondan eliniz kolunuz hatta danışmanınızın elleri bile kağıtlarla dolu çıktınız. Keşke toplantıyı, bizi bizden dinleyecek kadar vakit ayıracağınız bir zamana koysaydınız.

Sayın Halk Sağlığı Kurum Başkanım, söze iletişim çok kıymetli diyerek başladınız. İyi bir iletişimle birçok sorunu çözebileceğimizi söylediniz. Bizde hekimler olarak söyleyemediklerimizi ve toplantıda ki duygularımızı dile getiriyoruz.

Toplantıya müjdeyle başladınız. Eczanesi  olmayan köylere eczane açma olanağı verdik, süt izni 1 saatti 2 saat yaptık, mazeret izni 5 gündü 7 gün oldu, hastalık raporlarını yeniden düzenledik-beğeneceksiniz, kongre izni 5 gün olarak verildi, aile sağlığı elemanları sizden izin almadan aile sağlığı merkezini terk etmeyecek, sözleşmeli aile hekimleri uzmanları rotasyona gidebilecek, bu sürede izinli sayılacak, 4000 kayıtlı nüfusunuzun sıralaması çarpan değerleri en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak yapılacak, böylece maaşlarınızda artış olacak, sanal ASM lerde 10 ay süreyle %100 cari gider ödenecek, 2 ay içinde sanal ASM kuran hekim yer bulamazsa müdürlük yer bulacak, yıllık izin süresinin yarısı kadar ücret ödenecek, negatif performans kalkıyor, pozitif performans gelecek, üzülmeyin, merak etmeyin dediniz. Pozitif performans nedir, çok üzerinde durmadınız, biz taslak hazır bizimle paylaşır mısınız dedik. Olabilir dediniz, hukuk müşavirinizin paylaşabileceğini söylediniz, ancak henüz paylaşılamadı. Pozitif performans nedir diye kimse sormadı, ya da yazdıysa biz duymadık. Keşke yukarıda yazdıklarımızı paylaşsaydınız çok önem verdiğiniz iletişim gerçekleşebilseydi.

Bir arkadaşımız bunlar müjde değil ki, uluslararası hukuk normları gereği elbette süt izni olacak elbette kongre izni olacak deyince niye şimdiye kadar bu hakkı alamadınız beni çok üzdünüz diye cevap verdiniz. Biz hekimler soruyoruz uluslararası hukuk normlarına göre çalışanların iş güvenliği çalışma süreleri, dinlenme hakkının kullanımı için devletler düzenlemeler yapar der. 5258 sayılı yasamızda AH en az 40 saat çalışır, verilen her görevi yapar maddesini koyarken gün gelir bunu da değiştiririz bu hakkı zamanla veririz diye mi koydunuz. Torba yasada en az 8 saat nöbet tutar ibaresini koyarken, seneye en fazla 8 saat ibaresi koyarak aile hekimlerini ve aile sağlığı elemanlarını sevindiririz diye mi, düşündünüz.

Dün sizi en çok üzen nöbetler oldu. Arkadaşlarımız bu nöbetler tehlikeli, güvenliğimizi sağlayamazsınız bir doktor, bir hemşire hadi birde temizlik personeli çalışmaya gelse 3 kişi tüm aile sağlığı merkezini nasıl koruyacağız, kendimizi mi koruyacağız, binayı mı koruyacağız. Verilen nöbetin niteliği belli değil. Her başvuran hastaya bakacaksınız diyorsunuz, sizce gece güvende olur muyum, cumartesi kaç hasta başvurur, başka hekimin kayıtlı nüfusu içinden bana başvuranlar nasıl bir sağlık hizmeti ister, ben idrar tetkiki yapamıyorum, acile git deyince şiddete maruz kalır mıyım? Gece bana diazepam yazdırmaya gelen psikiyatri hastasının uygulayacağı şiddeti 3 sağlık çalışanı durdurabilir miyiz? Biz size bunları anlatmaya çalışırken hep üzüldünüz. Bu olaylar gerçekleştiğinde de üzülecek misiniz? Son bir cümle söylediniz “bakalım bakalım, bir nöbetler başlasın bakalım, maliyet etkin mi değerlendiririz bakalım, hele bir bakalım” dediniz. Kaç sağlık çalışanı şiddete uğrarsa kaç aile sağlığı merkezi soyulursa, kaç hekim tükenmişlik sendromu yaşarsa, kaç hekim istifa ederse sizce maliyet etkin olur, sistem para kazanır? Elinizde ki kağıt yoğunluğundan sorunlarımızın çok olduğunu anlamış olmalısınız.

MALİYET-ETKİN çalışmalar ekonomistlerin işi, İNSANCA HEKİMLİK yapmamızı sağlamaksa siz idarecilerin işi. Bunu sağlayabilir misiniz?

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ KOLU