TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni yapıldı

Türk Tabipleri Birliği Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni 20 Kasım 2014 tarihinde Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapıldı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan'ın açış konuşmasıyla başlayan tören, Özge Mumcu, Onur Behramoğlu, Orhan Alkaya'nın konuşmaları ve Seçici Kurul üyesi Ahmet Telli'nin ödül gerekçesini okumasıyla sürdü.

Ahmet Telli, Ali Cengizkan, Doğan Hızlan, Emin Özdemir, Turgay Fişekçi ve Zeynep Oral’dan oluşan Seçici Kurul, bu yıl Selahattin Yolgiden’in “Eve Geç Kaldım Yalnızlık Bekler” adlı eserini ödüle değer bulmuştu. Konuşmaların ardından, Selahattin Yolgiden'e ödülü Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan tarafından verildi.  

Selahattin Yolgiden 1977 yılında İstanbul’da doğdu. İlk şiirini 2000 yılında yayımladı. 2004 yılında ilk kitabı “Su Kıyısında Kimseler Yoktu” ile Cemal Süreya Şiir Ödülü’nü; 2007 yılında çıkan ikinci kitabı “Gün Geceye Küstüğünde” ile M. Sunullah Arısoy Şiir Ödülü’nü kazandı. 2009 yılında çıkan üçüncü kitabı “Unuttuğum Limanlar”ın ardından 2011 yılında “Kuş Uykusu” adlı dosyasıyla Arif Damar Şiir Ödülü’nü kazanan şair, dosyadaki şiirleri “Lacivert Bir Oyundu İkimiz Arasında” adıyla kitaplaştırdı. Çeşitli dergilerde şiirleri yayımlanan şair İstanbul’da yaşıyor.

Ödül töreni, Enver Aysever ve Çiğdem Erken’in sahne almasının ardından sona erdi. 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan'ın konuşması için...