TTB ODSH Kolu hekimlerle buluşmaya devam ediyor

TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu (ODSH), 15-16 Kasım 2014 tarihlerinde Şanlıurfa’da ODSH Organizasyonu kursu gerçekleştirdi.

Hekim ve sağlık çalışanlarından oluşan 50 kişinin katıldığı kurs, Suruç ve Urfa’da gönüllü sağlık çalışmaları içinde olan kursiyerlerin aktardığı deneyimlerle zenginleşti.

Kursun ilk akşamında, Urfa Demokratik Hekim Girişimi aktivistlerinin ev sahipliğini yaptığı sıra gecesi düzenlendi.