Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurulu yapıldı

Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) Genel Kurulu 14-15 Kasım 2014 tarihlerinde Budapeşte’de yapıldı.

Toplantıda Türk Tabipleri Birliği’ni Başkan Dr. Bayazıt İlhan temsil etti.

Dr. İlhan Türkiye’de hekimlerin ve sağlık ortamının durumu ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Avrupa’nın değişik ülkelerinden hekimlerin katıldığı toplantıda Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye’deki hekimlerin mesleki değerleri önceleyen ve sağlığın herkes için ayrımsız bir hak olduğu gerçeğine uygun mücadelelerinin dikkatle izlendiği ifade edildi. Türkiye’deki hekimlere destek mesajları dillendirildi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

 

Dr. Bayazıt İlhan’ın sunumu için tıklayınız.