Aile hekimleri ek çalışma saatleri dayatmasına karşı çıkıyor!

TTB Aile Hekimliği Kolu, bugün (17 Kasım 2014) yazılı bir açıklama yaparak, aile hekimlerine hafta sonu ve ek çalışma saatleri dayatmasına karşı çıktı. 

17.11.2014

BASIN AÇIKLAMASI

NE GEÇ SAATLERE KADAR, NE DE HAFTA SONLARI

ÇALIŞ(A)MAYACAĞIZ!

Türkiye’de koruyucu sağlık hizmetlerinin vardığı nokta oldukça ürkütücü hale gelmiştir.

14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla yapılan açıklamalarda diyabetin ülkemizde son on yılda iki kat arttığı, yüzde 14.5 oranını yakaladığı ve giderek artacağı belirtilmiştir.

Bu durum başta obezite, hipertansiyon, KOAH, depresyon, kanser gibi öldürücü olabilen, birincil koruma yöntemleriyle azaltılabilen hastalık gruplarıdır. Ancak birincil koruma yöntemleri yeterince yaşam bulmadığında, hızla artan kronik hastalık gruplarıdır.

Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), halkın hastalıklardan korunmasında, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam değişikliklerinin davranış kalıbına dönüşmesinde görev alan en önemli birimlerdir.

Maalesef ASM’ler ağırlıklı olarak ilaç tekrarlarının yapıldığı, bina, elektrik, su, ısınma gibi mali işlerin giderilmesi için zaman harcandığı, performans kaygısı nedeniyle mesleki birikimin hastaya yeterince sunulamadığı, hekimin hastasından saygınlık yerine şiddet gördüğü birimlere dönüşmüştür.

Çocuk felci aşılaması, İstanbul’un 6 ilçesinde 0-59 aylık çocukların ancak bir kısmına yapılabilmiş, kökünü kazıdığımız kızamık vakaları tekrar görülmeye başlamıştır.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, salgın haline gelen öldürücü kronik hastalıklarla mücadele etmek için, bir yandan 2014 yılını “Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yılı” olarak ilan ederken; bir yandan da bu hizmetleri yürütecek birinci basamak sağlık çalışanlarına acillerin yükünü devredeceğini bildirmiştir.

Sayın Bakan, basına verdiği demeçte şunları söylemiştir:

“Hastanelerin acil servislerine yapılan başvuruların toplam başvurular içindeki payı yüzde 27’ye ulaştı. Bu oran OECD ve Avrupa ülkelerinde yüzde 5-8 oranındadır. Bu nedenle acillerdeki başvuruların bir kısmı ASM’lere yönlendirilecek. Böylece hastanelerin acil servislerinde görev yapan aile hekimleri, ASM’lere geri çekilecek ve burada 20.00’ye kadar çalışacak. Merkezler cumartesi de açık olacak.”  

Şimdi soruyoruz;

-          Hasta başına ayrılan muayene sürelerini 5 dakika ile sınırlarsanız halk soluğu acillerde almaz mı?

-          Ortalama hekime başvuru sayısı kişi başı yılda 2-3 iken, 10’lara çıkmasından sorumlu değil misiniz?

-          Giderek yoksullaşan halkın, sağlık hizmeti için farklı adlarla alınan katkı payları nedeniyle, ek ödemelerden kurtulmak için acillere gittiğini bilmiyor musunuz?

-          Sağlık çalışanlarını en çok şiddete maruz kaldığı acillerde şiddet sürerken, buna karşın yöneticiler doğru dürüst önlem almazken, tamamen korumasız olan TSM ve ASM’leri geç saatlere dek açık tutarken nasıl koruyacağınızı düşünüyorsunuz?

-          Koruyucu sağlık hizmetleri ve sonuçları her geçen gün gerilerken, bu hizmetlerin verildiği ASM’leri acil hizmetlerin bir parçası yaparak, bir açığı başka yerde açık oluşturarak gidermeniz doğru mu?

-          Sağlık hizmetlerini toplumun gereksinmelerine göre değil, piyasanın ihtiyaçlarına göre belirleyip sağlık alanını kar- zarar mantığıyla yönetmekle sağlık şirketlerini büyütüp, toplumun sağlığıyla oynadığınızın farkında mısınız?

Sayın Bakan’a sesleniyoruz:

Aile Hekimlerinin belirsiz statülerinden, verilen keyfi ceza puanlarına, iş fesihlerine, güvencesiz çalışmalarına, ücretli izin haklarının olmayışına, mesleki bağımsızlığının yitirtilmesine kadar bir çok sorun devam ederken, bu sorunların çözümü için hiçbir adım atılmazken, sizleri ek olarak cumartesi dahil gece geç saatlere dek çalıştıracağım demeniz vicdanınızı yaralamıyor mu?

Aile Hekimleri ve ASM çalışanları, birinci basamak sağlık hizmet alanında aşılamadan, gebe izlemine, köy ve ev gezmesinden halk sağlığı eğitimine, danışmanlığına, takibine, sosyal sorunlarına yardımcı olmaya kadar, toplumun sağlığını korumak, korunmasına yardımcı olmak için, ilk başvuru yeri olarak tedavisini, izlemini üstlenmekten sorumludur.

Aile Hekimleri ve ASM çalışanları, toplumun sağlık hakkı kadar kendi temel haklarını da korumak, hak kayıplarına karşı örgütlü mücadelesini sürdürmekte kararlıdır.

Bizler haftada 40 saati aşmayacak, hafta içi günlük 8 saatlik çalışma düzeni içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bunun dışında ek çalışma saatleri ya da hafta sonu çalışma dayatmalarına karşı mücadelemizi her türlü eylem biçimiyle sürdürme kararlılığı içerisinde olduğumuzu tüm kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz.

Saygılarımızla.

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU