WMA, doktorlara yönelik suçlamaların düşürülmesi talebini yineledi

Dünya Tabipler Birliği (WMA), geçtiğimiz yıl Gezi Parkı gösterileri sırasında yaralanan göstericilere acil tıbbi yardımlarda bulunan doktorlara yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi için Türk yetkililere yaptığı çağrıyı yineledi.

WMA’nın talebi, İstanbul’da yaşayan doktorların yargı önüne çıkacakları günün (Cuma) öncesine denk geldi.

WMA başkanı Dr. Mukesh Haikerwal’ın çağrısı şöyle: ‘Geçtiğimiz Eylül ayında, diğer tıp kuruluşlarıyla birlikte yaptığımız Türk Tabipleri Birliği’ne yönelik davanın reddine ilişkin talebin mahkeme tarafından duruşma öncesinde reddiyle düş kırıklığına uğramıştık.

‘Şimdi de, doktorlara karşı açılan davanın durdurulması ve suçlamaların düşürülmesi talebimizi bir kez daha yineliyoruz.”

WMA Genç Hekimler Ağı Başkanı Dr. Ahmet Murt ise kuruluşun görüşlerine bir ek yaptı: “Sözü edilen sokak gösterileri sırasında acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan kişilere yardımda bulundukları için Türkiye’deki meslektaşlarımıza yöneltilen suçlamalardan büyük kaygı duyuyoruz.

“Genç doktorlar tıp mesleğinin etiğine sımsıkı bağlıdırlar; birinci ilkemizin tıbbi bakım sağlamak ve yaşam kurtarmak olduğu düşüncesini de sahiplenmektedirler.  İlgili Türk mercileri bu ilkelere saygılı olmaya ve ceza öngörün suçlamalardan vaz geçmeye çağırıyoruz.” (13.11.2014)