22 Kasım Ankara Kadın Mitingi'ne çağrı

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun da içinde yer aldığı emek meslek örgütleri, kadın örgütleri, 12 Kasım 2014 tarihinde Mülkiyeliler Birliği'nde gerçekleştirilen basın toplantısında "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü" etkinlikleri kapsamında eylem ve etkinlik programı açıklandı. 

Açıklamada "Savaşa, IŞİD Vahşetine, Erkek Egemenliğine, Kadın Katliamlarına ve Nefret Cinayetlerine Karşı Dayanışmamızı ve Mücadelemizi Büyütüyoruz!" denilerek tüm kadınlar 22 Kasım Ankara Mitingine çağrıldı. Ortak açıklamayı Ankara Kadın Platformu adına Gülser Ülker okudu.

12.11.2014

BASIN AÇIKLAMASI

ANKARA’DA BULUŞUYORUZ!

Yine bir 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele gününün arifesinde, savaşın yakıcı etkisini yüreğimizde hissederken, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı sesimizi ve mücadelemizi yükseltmek için bir aradayız.

Savaşın kol gezdiği Ortadoğu’da kadınlar, tecavüzden soykırıma IŞİD vahşetinin her türlüsüne maruz kalıyor. Erkek şiddeti savaş olsa da olmasa da kadınları hedef alıyor; kadın katliamları, tecavüz, taciz, nefret cinayetleri, neoliberal politikalar nedeniyle artan iş cinayetleri hız kesmeden sürüyor.

Ortadoğu’da IŞİD tarafından kadınların bedeni savaş ganimeti olarak görülüyor, tecavüz bir savaş stratejisi, bir savaş silahı olarak kullanılıyor. Türkmen, Kürt, Arap, Ezidi, Süryani, Asuri, Keldani, Şabak ve bölgedeki tüm kadınların bedeni birer savaş alanına çevriliyor! Dün IŞİD’e açıktan destek veren hükümet bugünse gerek savaş mağduru halklara karşı tutumu ile, gerekse insani yardımlara engel olarak IŞİD’e verdiği desteği zımni olarak sürdürüyor. Savaş çığırtkanlığı yapmayı kendine amaç edinen siyasi iktidar, barış sürecini baltalayarak bu çığırtkanlığını perçinliyor.

Savaş ve şiddet bu denli korkunç boyutlara ulaşmışken AKP yönetimindeki devlet inatla kadın düşmanı politikalarına devam ediyor. Devletin desteğini alan katiller “öldürme hakkımı kullandım” diyecek kadar pervasızlaşıyor. Direnen kadınlara yönelik baskıyı her gün daha da arttıran siyasi iktidar, insanlığına kulak veren Kader Ortaya’yı katlediyor. Sadece 2014 yılında 37 trans birey nefret cinayeti nedeniyle aramızdan ayrılmışken LGBTİ’lere yönelik nefret körükleniyor.

Ancak, savaşa, şiddete, IŞİD vahşetine ve bunca baskıya rağmen kadınların direnişi ve mücadelesi sürüyor. Kobané’de kadınların öncülüğündeki direniş ve Rojava Kadın Devrimi bizlere umut olmaya devam ediyor.

Buradan hareketle bugün burada savaşa, kadın bedenine yönelik saldırılara, kadın düşmanı politikalara ve LGBTİ’lere yönelik baskılara karşı topyekûn bir direniş ve ses çıkarma zorunluluğunu bilerek biz kadınlar;

·  Şengal, Rojava, Kobane, Telafer, Karatepe, Rakka için,

·  Erkekler tarafından her gün öldürülen kadınlar için,

·  Erkek şiddetine ve savaşa karşı direnişi büyütmek için,

·  Nefret Cinayetlerine karşı dayanışmayı büyütmek için

·  25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü kapsamında sesimizi yükseltmek için,

Ankara’da buluşuyoruz

Tüm kadınları, 22 Kasım Cumartesi Ankara Kadın Mitingine çağırıyoruz!

Mitingimiz için saat 12:00’de Toros Sokak’ta buluşuyor ve Kolej Meydanı’na yürüyoruz!

Ankara Kadın Platformu

Ankara Feminist Kollektif

Demokratik Özgür Kadın Hareketi

Halkevci Kadınlar

KESK’li Kadınlar

DİSK’li Kadınlar

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

TMMOB’lu Kadınlar

Üniversite Kadın Kollektifi

Türk Kadınlar Birliği