Diyabeti durdurmak için, diyabete karşı birleşin!

Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Türk Diyabet Vakfı ve Diyabetle Yaşam Derneği, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla, bugün (14 Kasım 2014) TTB'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına TTB Genel Sekreteri Prof. Özden Şener, TTB UDEK Genel Sekreteri Doç. Dr. Orhan Odabaşı, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği adına Prof. Dr. Selçuk Dağdelen, Türk Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, Diyabetle Yaşam Derneği'nden Aşır Can Büyüker, Fatih Kangı ve Serdar Göçer katıldılar. 

Basın toplantısında Dünya Diyabet Günü hakkında bir sunum yapan Prof. Dr. Selçuk Dağdelen, Dünya Diyabet Federasyonu'nun "Diyabeti durdurmak için diyabete karşı birleşin" sloganıyla çağrı yaptığı uluslararası bir kampanya başlatıldığını, bu kampanya ile diyabet hastalığının öneminin ve diyabetten korunma yollarının halkın gündemine getirilmesinin amaçlandığını kaydetti. 

Türk Diyabet Vakfı Başkanı  Prof. Dr. Temel Yılmaz da, diyabetin global bir hastalık olduğunu ve mücadelenin tüm tarafların işbirliğiyle yapılabileceğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) diyabeti "salgın" olarak nitelediğini belirten Yılmaz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BM) da tüberküloz, sıtma ve AIDS'ten sonra diyabet için toplanarak, ilk kez bulaşıcı olmayan bir hastalığı salgın olarak değerlendirdiğini ve dünya çapında işbirliği önerdiğini kaydetti.  

Türkiye'de diyabet sıklığının dünya ortalamasının iki katı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, son 10 yılda Türkiye'deki diyabet hastalarının sayısının yüzde 100 arttığını, bütün Avrupa'da en yüksek diyabet prevalansına sahip ülkenin de Türkiye olduğunu belirtti. 21. yy'ın, hareketsizliği, sağlıksız beslenmeyi artıran yeni yaşam koşullarının diyabeti tetikleyici nedenler arasında olduğunu belirten Yılmaz, halkın diyabet algısının yükseltilmesi gerektiğini kaydetti. 

Prof. Dr. Selçuk Dağdelen'in sunumu 

 

14.11.2014

                                                     BASIN AÇIKLAMASI                                                                       

Ülkemizde 7.5 milyon insanımızı ilgilendiren bir hastalık için bir araya geldik. Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Dünya Diyabet Federasyonu (International Diabetes Federation) tüm dünyaya bir çağrı yapmıştır: Diyabeti durdurmak için bir araya gelin, birleşin, harekete geçin. Bu çağrıya uyarak Türkiye’nin en sık rastladığımız kronik hastalığı için konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları olarak birlikte karşınızdayız. Hoş geldiniz.

Geçtiğimiz 10 yılda Türkiye’de diyabet görülme sıklığı iki katına çıkarak 7 milyon 600 bin kişiye ulaştı. Maalesef bu vatandaşlarımızın yalnızca yarısı diyabetli olduğunu biliyor. Bilenlerin de ancak yarısının şekerleri kontrol altında. Üstelik hastalık artık daha genç yaşlarda görülmeye başlandı. Bugün için erişkin nüfusta en sık görme kaybının altında yatan hastalık diyabettir. Böbrek yetmezliği, ayakta gangren, kalp krizi gibi pek çok sorunun altında yatan en sık neden diyabettir. Uygun tedavi edilmediği halde beklenen yaşam süresini 8 yıl kadar kısaltır. Aslında hem hastalığın kendisi, hem de oluşturduğu organ kayıp ve hasarları önlenebilir. Fakat ne yazık ki ülkemizde henüz ne hastalığı ne de hastalığa bağlı organ kayıp ve hasarlarını önleyebiliyoruz. Geçtiğimiz hafta SGK başkanı Türkiye’de diyabete ne kadar harcama yapıldığını açıkladı. Yılda diyabete harcadığımız meblağ 10 milyar TL’dir. Türkiye’de sağlığa yaptığımız harcamanın % 23’ünden tek başına diyabet sorumludur. Bunun da % 90’ı diyabetin oluşturduğu kalıcı organ hasarlarına harcanmaktadır. İşte bu gerekçelerle bugün diyabet için bir araya geldik. Diyabetle mücadele edebilmek için birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var.

Bu basın toplantısında önce “Neden 14 Kasım Dünya Diyabet Günü” başlıklı bir bilgilendirme yapılacak, ardından sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin diyabete ilişkin görüşlerini dinleyeceksiniz. Ardından soru cevap kısmına geçilecektir.

Katılımınız için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

TTB UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU

TÜRK İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK DERNEĞİ

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ

TÜRK DİYABET VAKFI

DİYABETLE YAŞAM DERNEĞİ 

 

Evrensel Diyabet Simgesi: Mavi Halka