Antalya Tabip Odası'ndan TÜSEB Konferansı

TTB İkinci Başkanı Prof . Dr.Raşit Tükel’in konuşmacı olduğu ve Antalya Tabip Odası ile Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği’nin birlikte organize ettiği “TÜSEB” başlıklı konferans Tıp Fakültesi Hastanesi Mor Salon’da gerçekleştirildi.

Konferansta bir sunum yapan Prof.Dr. Raşit Tükel Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülen "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” yasalaştığı takdirde AKP'nin sağlıkta en büyük dönüşüm adımlarından birini tamamlayacağını söyledi.

Tasarının, tıp ve sağlık alanında, Sağlık Bakanlığı’nın altında oluşturulmak istenen iki önemli düzenleme içerdiğini ifade eden Prof. Dr. Raşit Tükel, bunların Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) kurulması ve Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kurulması olduğunu ikisinin de Türkiye'deki gerek eğitim ortamına gerekse araştırma ortamına ciddi etkileri olacağını ifade etti söyledi.

Üniversitelerde akademik özerklik yok edilecek

Söz konusu tasarının yasalaşması halinde akademik özerkliğin yok edilmesine giden bir dönüşümün kapısının aralanacağını vurgulayan Prof. Dr. Tükel, tasarı kapsamında kurulması planlanan TÜSEB'e şirket, teknopark, teknoloji merkezi, bilim parkı ve bilim merkezi kurma gibi yetkilerin verileceğini ifade etti. Tükel, "TÜSEB gibi şirket, gerçek kişi veya benzeri her türlü yapının içinde yer aldığı, özel hukuk hükümlerine tabi olan, sermayesinin kamu kaynakları ile desteklendiği bir yapılanma devlet eliyle bilimin iç ve dış finans kaynaklarına açılarak ticarileştirilmesi anlamın geliyor" dedi.

Bilimin ticarileştirilmesinde yeni bir aşama: TÜSEB

Prof. Dr. Raşit Tükel, “Söz konusu tasarı, yasalaştırdığı takdirde, sağlık eğitimi sistemimizin tamamını etkileyecek ve fen bilimleri ile sosyal bilimler eğitiminde de ileride örnek olarak kullanılabilecek ticarileşme ve akademik özerkliğin yok edilmesi yönünde bir dönüşümün kapısını aralayacaktır. Tam da bu yüzden, bu tasarı sadece sağlık alanında yapılacak değişiklikler içeren bir metin olarak düşünülmemelidir. Bu değişikliklerin yapılabilir olması, üniversitelerin tıp alanı dışında da benzeri bir yeniden yapılanma sürecine gireceğinin, akademik özgürlüklerin kısıtlanacağının, bilimin ticarileştirilmesi sürecinin hızlanacağının göstergesidir. Özellikle mühendislik alanı başta olmak üzere, fen bilimleri ve sosyal bilimlerde yakın gelecekte karşılaşacağımız ticarileşme ve merkezileşme hamlelerinin yeni örnekleri olarak okunması uygun olacaktır” diye konuştu.

Prof. Dr. Raşit Tükel'in sunumu