Eğitim Araştırma Hastanelerindeki Hekimler Olarak Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz

Bildiğiniz gibi 2015 yılı bütçe görüşmeleri TBMM’de başladı.

Bu süreçte başta özlük haklarındaki kayıplarımız olmak üzere ele alınmasını istediğimiz sorunlarımız var.

Türk Tabipleri Birliği olarak alandaki meslektaşlarımızın taleplerini görünür kılacak bir dizi faaliyetler yapacağız. Bu kapsamda eğitim ve araştırma hastanelerinde öne çıkan sorunları ve talepleri dile getirdiğimiz ekli dilekçeyi meslektaşlarımızın imzalarına açıyoruz. Topladığımız imzaları bir basın açıklamasıyla Sağlık Bakanlığı’na teslim edeceğiz. Ayrıca milletvekilleriyle görüşmeler yaparak bütçe görüşmelerinde dikkate alınması için çaba sarfedeceğiz.

Ekli dilekçeyi en geç 5 Aralık 2014 tarihine kadar elektronik olarak imzalamanız çabalarımıza güç katacaktır.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği

Metin için tıklayınız...