Dr. Hacı Yusuf Eryazğan'a destek çağrısı

Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce haksız ceza puanları verilerek sözleşmesinin feshedilmesi tehdidi ile karşı karşıya bırakılan aile hekimi ve Şanlıurfa Tabip Odası yöneticisi Dr. Hacı Yusuf Eryazğan'a destek vermek ve uygulamayı protesto etmek amacıyla 14 Kasım 2014 Cuma günü saat 13.30'da Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapılacak.

 

TTB Merkez Konseyi tabip odalarına bir yazı göndererek, Eryazğan'a destek olunması çağrısında bulundu. 

TTB Merkez Konseyi'nin yazısı için...