TTB, 6552 Sayılı Yasa'ya ilişkin görüşlerini CHP'ye iletti

11 Eylül 2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6652 Sayılı Kanun"un, çalışanların hak ve özgürlüklerini zedeleyen hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı alan CHP, TTB'den söz konusu maddelere ilişkin görüş ve hukuki değerlendirme istedi. TTB Merkez Konseyi, söz konusu maddelere ilişkin görüş ve değerlendirmesini bugün (4 Kasım 2014) CHP'ye iletti. 

TTB görüşü için...