TTB Heyeti Ermenek'te incelemelerde bulundu

TTB Heyeti, Ermenek'in Pamuklu Köyü mevkiinde bulunan özel bir linyit kömür madeninde meydana gelen ve 18 madencinin madende mahsur kaldığı olayla ilgili olarak, yetkililerden bilgi almak, ocaktan sağ kurtulan işçilerle ve ocakta görev yapan işyeri hekimi ile konuşmak üzere Ermenek'e gitti. 

Heyette, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. İsmail Bulca, Karaman Tabip Odası Başkanı Dr. Ergül Mavi, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Ercan Yavuz, TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi Editörü Dr. Celal Emiroğlu, TTB Pratisyen Hekimler Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Hisar Altınol, Türk Hemşireler Derneği Karaman şube yöneticileri Hem. Mehtap Çöplü ve Hem. Keriman Yıldız yer aldı.

Heyetin izlenimleri için...