ÖSYM'ye 'E-YDS' sorusu

TTB Merkez Konseyi, ÖSYM Başkanlığı'na bir yazı göndererek, etkin bir biçimde duyurulmadığı ve sınırlı başvurusu süresinin de "kontenjan doldu" bildirimiyle engellendiği için yoğun şikayetlere neden olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (E-YDS) neye göre ve hangi gereksinimle yapıldığını sordu.

 

 

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME

MERKEZİ BAŞKANLIĞI

ÖSYM 06800 Bilkent / ANKARA

1488/2014                                                                                                               

30.10.2014

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NA,

                                                                                              ANKARA

Konu :Elektronik Yabancı Dil Sınavı (E-YDS ) hakkında.

Üyelerimizden gelen başvurularda 07.09.2014 tarihinde yapılan Yabancı Dil Sınavından 3 gün sonra, 10.09.2014 tarihinde, ÖSYM’nin daha önce hiç yapmadığı ve duyurmadığı Elektronik Yabancı Dil Sınavı (E-YDS)  adlı yeni bir sınava başvuruların başlatıldığı; ancak başvuru süresi içinde yapılan başvuruların dahi "kontenjan doldu" bildirimiyle engellendiği, 2014 sınav takviminde de böyle bir sınav seçeneğinin önceden ilan edilmemiş olduğu ifade edilerek yoğun şikayetlerde bulunulmuştur.

Konuyla ilgili tarafımızdan elektronik ortamda yapılan incelemede ÖSYM Sınav Takviminde 2014 yılında yapılacak 4 adet E-YDS’nin çizelgeye eklendiği görülmüştür. Diğer yandan, ÖSYM tarafından yapılan bütün sınavlarda başvuru süresi en az bir hafta olarak belirlenmişken 2014/14 ve 2014/2 E-YDS başvurularının üç güne sıkıştırıldığı; aynı nitelikteki 2014/3 ve 2014/4 E-YDS’lerde ise 6-7 günlük başvuru sürelerinin tanınmış olduğu da anlaşılmıştır.

ÖSYM’nin, sınav takviminin sıkışıklığı sebebiyle elektronik ortamda sınav yapmaya yöneldiği anlaşılabilir bir durumdur. Ancak, söz konusu sınavlarının duyurularının etkin biçimde yapılmaması, başvuru tarihlerinin çok kısıtlı belirlenmesi ve anılan tarihlerdeki başvuruların dahi kabul edilmemesi karşısında üyelerimizin doğru bilgilendirilmesi ve haklarının korunabilmesi bakımından aşağıdaki bilgilere gereksinim duyulmaktadır.

1) E-YDS yapılmasına ilişkin karar ne zaman alınmış ve duyuruları ne şekilde yapılmıştır?

2)E-YDS kontenjanı kaç kişidir? Kontenjan dolduğu için E-YDS'ye başvurduğu halde kaydedilmeyen kaç hekim vardır?

3)E-YDS 'ye girenlerin kaçı hekimdir?

4) E-YDS'ye giren hekimlerin bu sınavdan ve eğer girmişlerse daha önce YDS veya diğer yabancı dil sınavlarından aldıkları puanlar nedir?

5)E-YDS'nin güvenliği nasıl sağlanmıştır?

Hekimlerin yoğun olarak katıldığı Tıpta Uzmanlık Sınavı sonucunda bir uzmanlık programına yerleştirilebilmek için Yabancı Dil Sınavının başarılmasının gerekliliği gözetildiğinde, söz konusu sınavların hekimler için büyük önem taşıdığı gerçekliktir. Yabancı Dil Sınavının hekimler bakımından taşıdığı önem düzeyi ve ÖSYM’nin güvenilirliğinin korunmasının herkes için taşıdığı değer gözetilerek, söz konusu Sınav ile ilgili talep ettiğimiz bilgilerin ivedilikle paylaşılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

                                                                                                                                             Saygılarımızla,

                                                                                                                                             Dr. H. Özden Şener

                                                                                                                                             TTB Merkez Konseyi

                                                                                                                                             Genel Sekreteri