TTB 65. Olağanüstü Büyük Kongresi gerçekleştirildi

Türk Tabipleri Birliği'nin 65. Olağanüstü Büyük Kongresi bugün (1 Kasım 2014) Ankara'da, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nda gerçekleştirildi. Açılış ve Kongre Başkanlık Divanı seçimi ve kongre gündeminin oylanmasının ardından, karar önerileri görüşüldü. Türkiye tıp ortamı, sağlık politikaları ve özlük hakları ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı kongre, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Büyük Kongre'ye verilen öğle arasında, birbiri ardına yaşanan iş cinayetleri, Kobane'de yaşananlar ve ülkenin içinde bulunduğu durumu değerlendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapıldı.

01.11.2014

BASIN AÇIKLAMASI

İnadımız inat! Ölüm siyasetine karşı yaşamı savunacağız!

Bugün burada ülkemizin dört bir yanındaki tabip odalarından gelen hekimler olarak sağlık alanının sorunlarını, sorunların çözümü için atılması gereken adımları tartışmak, kendimize görevler çıkarmak üzere toplandık. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu durum bizi bundan alıkoyuyor. 

Çünkü barışın, huzurun olmadığı, çatışmanın hüküm sürdüğü, her gün doğal olmayan yollarla sayısız insanın öldüğü bir yerde başka hiçbir gündeme yer kalmıyor. 

Ülkemizde ölüm siyaseti şiddet kusmaya devam ediyor. Gün geçmiyor ki iş cinayetleri, silahlı çatışmalar, gösterilerde insanlarımız katledilmesin...

Memlekette madenler, şantiyeler, tersaneler, yollar toplu işçi mezarlarına dönüşmüş vaziyette; öyle ki çöken madenlerden cenazelerimizi dahi çıkaramıyoruz. 

Soma'dan Şişli'ye, Ermenek'ten Yalvaç'a Türkiye'nin dört bir yanında işçiler can veriyor. Başka ülkelerde her biri hükümet götüren  bu katliamlar bu topraklarda değil Bakan, genel müdür; bir şube müdürünü bile yerinden etmiyor. Bir küçücük mahcubiyet dahi duymadan çıkılıyor yaslı anaların, evlatların karşısına. 

İsyan ediyoruz bu pervasız tutuma!

Kimsenin -muhtemelen yazarının da-anlamadığı Stratejik Derinlik kitabından savaş çıktı, katliam çıktı, IŞİD çıktı, terör çıktı. 

Şengal'de, Kobane’de ve tüm bölgede tarihte benzerine az rastlanan bir vahşiler sürüsü kol geziyor ve  onun kucağına itilen, canları pahasına yurtlarını savunmak zorunda bırakılan, onur savaşı veren bölge halkları! 

Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek yüzlerce belki binlerce Kürt, Ezidi, Türkmen, Arap, Alevi katledilirken bu katliamlara destek veren ve her türlü insani yardımı esirgeyebilen bir kötülükle karşı karşıyayız.

İsyan ediyoruz bu kan siyasetine!

Anayasal bir hak olan demokratik eylemlere “misli ile müdahale edilerek” canından edilen insanlarımızın da, izin sırasında sokak ortasında katledilen askerlerimizin de acısı taze...

İsyan ediyoruz bu acımasızlığa!

İnadımız inat! 

Ülkemizde ve bölgemizde yürütülen ölüm siyasetine ve onun en önemli aracı olan sistematik şiddete karşı bizler, bu ülkenin hekimleri hep birlikte, kol kola, omuz omuza yaşamı savunmaya, yaşamdan yana saf tutmaya devam edeceğiz. 

İnadımız inat!

Bu topraklarda yaşayan herkesin eşit, özgür, barış içinde, huzur içinde, sağlıkla yaşaması için üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğiz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ