Sözlü ve fiziksel şiddeti kınıyoruz!

Osmaniye Tabip Odası, hekimlerin çalışma koşullarının giderek ağırlaşmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. 

31.11.2014

BASIN AÇIKLAMASI

Osmaniye Devlet Hastanesi 2002’den beri 445 yatak 58 poliklinikle A2 sınıfı genel hastane olarak yaklaşık 500.000 nüfusa hizmet vermektedir.

Özel hastanelerimizde günlük poliklinik sayısı ortalama 60 ile sınırlanırken, kamu hastanelerimizde poliklinik sayı sınırlaması yoktur! Günlük ortalama 100’ün üzerinde poliklinik yaparak meslektaşlarımız ağır koşullarda çalışmaktadır. Hekim her geçen gün mobbinge varan ve giderek artan sınırsız taleplerle karşılaşmakta ve bu ağır koşullar tahammülsüzlüğün artmasına sebep olmaktadır.

SABİM şikâyetleri hekimlerin ve sağlık çalışanlarının haksız biçimde ve insafsızca suçlanmasına yol açıyor. Şikâyetler genellikle filtreden geçirilmeden sarı zarfla hekime geliyor. Soruşturma-ifade alma tarzıyla sürüyor, tamamen sağlık çalışanlarına suçluymuş gibi peşin hükümlerle yaklaşılması düşündürücüdür. Ayrıca; sağlık hukuku, kişi hakları, iletişim konularında eğitim alınmamış olması hekime mobbing-şiddete yol açmaktadır. Fedakarca büyük bir özveriyle çalışan meslektaşlarımız hak etmedikleri bu tutum karşısında öfkeleniyor, inciniyor, kendilerini sürekli bir tehdit ve baskı altında hissediyorlar. Hekimlerimizin her geçen gün çalışma motivasyonu azalmakta; maddi, manevi ve fiziksel olarak yıpranmaktadır.

Son zamanlarda meslektaşlarımızın yakınmalarının arttığı hepimizin malumudur. Hastanelerimizde çalışan hekimlerin sabit bir çalışma yerinin olmaması, Suriyeli misafir kampları, kadın-doğum ve çocuk, Düziçi, Bahçe, Kadirli Hastaneleri gibi sürekli görevlendirmelerle aile hayatları, hasta takip ve kontrolleri zorlaşmakta, hastalar hekime kontrollerini zamanında yaptıramamaktadır.

Bu durum hekimlerde ‘’TÜKENMİŞLİK SENDROMU’’ na yol açmaktadır.

Bu olumsuz şartlar hekimlerimizin hasta onuruna, hekim onuruna yaraşır şekilde hizmet vermelerini imkânsız kılmaktadır. Hekim hasta ile, hekim hekim ile karşı karşıya gelmektedir.

KİM TARAFINDAN YAPILIRSA YAPILSIN

SÖZLÜ VE FİZİKSEL ŞİDDETİ

KINIYORUZ.

Osmaniye Tabip Odası Yönetim Kurulu