Emekli hekim maaşlarına iyileştirme talep edildi

Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası yöneticileri ile TTB Emekli Hekim Kolu ve ATO Emekli Hekim Komisyonu üyeleri, emekli hekimlerin sorunlarını aktarmak ve emekli maaşlarında düzenleme yapılması talebini iletmek için Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AKP İstanbul milletvekili Prof. Dr. Türkan Dağoğlu ile 23 Ekim Perşembe günü bir görüşme yaptı.
TBMM'de gerçekleşen ziyarete TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara, ATO Genel Sekreteri Dr. Ebru Basa, TTB Emekli Hekim Kolu Başkanı Dr. Erdinç Köksal ve ATO Emekli Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Utku Özcan katıldı. Ziyaret sırasında emekli hekimlerin maaş katsayılarının diğer meslek sahiplerinin maaş katsayılarına oranla çok düşük olduğunun altını çizen hekimler, emekli olduktan sonra açlık sınırında yaşamaya çalışan hekim meslektaşlarının bulunduğunu; katsayılarının arttırılarak bir an önce bu durumun düzeltilmesi gerektiğini belirttiler. Mv. Dağoğlu da emekli hekimlerin sorunlarının farkında olduğunu ve maaşlarında iyileştirme yapılması için gerekli girişimlerde bulunacağını ifade etti.

Hekimler görüşme sonunda emekli hekim sorunları hakkında hazırlanmış komisyon raporunu Mv. Türkan Dağoğlu’na illetiler.