Hatay Tabip Odası davası reddedildi

Sağlık Bakanlığı’nın Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin görevden alınması talebiyle açtığı dava reddedildi.

Sağlık Bakanlığı Hatay 3. Asliye Mahkemesi’nde açtığı davada, gezi olayları sürecinde yaralananlara yardım ettikleri ve Ahmet Atakan’ın ölümü üzerine o dönemde Oda Yönetim Kurulu Başkanı olan Dr. Selim Matkap’ın bir açıklamasının Valilik açıklamasıyla tezat oluşturduğundan hareketle “kuruluş amaçları dışında faaliyette bulundukları” gerekçesi ile oda organlarının görevden alınmasını istemişti.

4 Ekim 2014 tarihinde yapılan ilk duruşmaya Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Tabip Odalarından temsilcilerin yanı sıra pek çok hekim ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katılmıştı. Duruşmada Türk Tabipleri Birliği hukuk bürosundan Av. Verda Ersoy ve Av. Mustafa Güler ile Hatay Tabip Odası Avukatı Av. Cansu Haksöz ile Hatay Barosu’ndan çok sayıda avukat Hatay Tabip Odası’nı savunmuşlar, savunmalardan sonra dava karar için 24 Ekim 2014 tarihine ertelenmişti.

Bugün (24 Ekim 2014) gerçekleştirilen ikinci duruşmada ise, ifade özgürlüğü temelinde yeniden savunma yapıldıktan sonra, Mahkeme davanın reddine karar verdi. Kararın gerekçesinin daha sonra açıklanacağı bildirildi.