Cumartesi Anneleri'ne destek

Aralarında TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen'in de bulunduğu 37 kişi, Cumartesi Anneleri’nin bu hafta gerçekleşecek 500. buluşmasına çağrı yaptı: 25 Ekim’de Galatasaray Meydanı’na sen de gel. Çağrı, 21 Ekim 2014 Pazartesi günü İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla duyuruldu.