'Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım' Konulu Sempozyumu Gerçekleşti

Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına bağlı yaşadıkları iş kazaları ve meslek hastalıklarını belirlemek, tanımlamak, işçi sağlığı ve güvenliği çerçevesinde değerlendirmek ve de bunlarla ilgili yapılması gerekenleri saptayarak hayata geçmesi için çalışma programı oluşturmak amacıyla düzenlenen sempozyum Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu ve İstanbul Tabip Odası tarafından birlikte organize edilerek İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.


Sempozyumun ilk gününde;

-Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları Açısından İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları
-Radyolojik Risklere Bağlı İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları
-Enfeksiyon Hastalıkları Açısından İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları
-Travma ve Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı

konuları çalışma grupları tarafından değerlendirildi.

19 Ekim Pazar günkü program İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Selçuk Erez’in açılış konuşmasıyla başladı. Çalışma grubunun bileşenleri ve değerli konuşmacıların katılımlarıyla;

-Türkiye’de Sağlık Çalışanlarının Çalışma Koşulları Ve Geleceği
-Dünyada ve Türkiye’de İş Kazası ve Meslek Hastalıkları
-Dünyada Ve Türkiye’de Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım
-İş Hukuku Ve Sağlık Çalışanları
-Sağlık Çalışanlarının İş kazası, Meslek Hastalıklarındaki Uygulamalar, Yasal Sorunlar

başlıklı konulara yönelik konferans ve paneller gerçekleştirildi.

Sempozyum içeriği kitaplaştırılarak tüm sağlık çalışanlarına sunulacak ve sempozyumun ikincisi Ekim – 2015 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi’ni takiben Ekim – 2016’da İstanbul’da tekrarlanacak.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU
İSTANBUL TABİP ODASI


 

 

Sempozyum Sunumları

"Dünya’da Ve Türkiye’de İş Kazası Ve Meslek Hastalıkları" başlıklı sunuma ulaşmak için TIKLAYIN...

"İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarında Uygulamalar, Yasal Sorunlar" başlıklı sunuma ulaşmak için TIKLAYIN...

"Sağlık Çalışanlarında Kas İskelet Sistemi Bozuklukları" başlıklı sunuma ulaşmak için TIKLAYIN...

"Sağlık Çalışanlarında Mesleki Risklerin Değerlendirilmesi" başlıklı sunuma ulaşmak için TIKLAYIN...

"Türkiye’de Sağlık Çalışanlarının Çalışma Koşulları Ve Geleceği" başlıklı sunuma ulaşmak için TIKLAYIN...