TTB Asistan Hekim Kolu Ankara'da toplandı

11 Ekim'de Ankara'da toplanan TTB Asistan Hekim Kolu toplantısına çok sayıda ilden ve farklı branşlardan asistan hekim katıldı. 
 
Mersin, Aydın, İzmir ve İstanbul'da gerçekleşmiş eylem ve grev süreçlerinin tecrübelerinin paylaşıldığı toplantının ilk bölümünde ortak talepler ve kazanımlar değerlendirildi. 
 
Önümüzdeki dönem için öncelikle il bazında, daha sonra hastane bazında daha çok sayıda temsilciye ulaşma ve örgütlülüğü artırma hedefi ön plana çıkarken, en önemli taleplerimizden birinin nöbet ertesi izin olması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. 
 
Bir sonraki kol toplantısı tarihi 29 Kasım 2014 olarak belirlendi. Tüm asistan hekimlerin katılımına açık olan toplantı İstanbul Tabip Odası Kadıköy Bürosu'nda yapılacak.