ODSH organizasyonu kursu 11-12 Ekim'de İstanbul'da yapıldı

Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Kursu 11-12 Ekim tarihlerinde İstanbul'da yapıldı. Güneydoğu'da görev yapan hekimlerin çalışmalarında yol gösterici olması amacıyla, 6-7 Eylül tarihlerinde Diyarbakır'da 36 kişinin katılımıyla düzenlenen kursun ardından, bölgeye gönüllü olarak gidecek hekimler için düzenlenen bu kurs, 1996 ve 2001 yıllarında düzenlenenlerin ardından, İstanbul'da bu amaçla gerçekleştirilen üçüncü kurs oldu. Böylece, TTB 28. kez Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Organizasyonu Kursu düzenlemiş, 700'ün üzerinde hekim ve sağlık çalışanının eğitim alması sağlanmış oldu. 

Istanbul’da düzenlenen kursa Kocaeli, Edirne ve Bursa’dan da hekimler katıldı. Ayrıca İstanbul Eczacı Odası temsilcisi üç eczacı da kursta yer aldı. 46 kişinin katıldığı kursta eğitim iki paralel grup halinde sürdürüldü.

Kursun içeriği, karmaşık insani acil durumlarla ilgili temel kavramlar ve sağlık hizmetleri konuları ağırlıklı olacak şekilde düzenlendi. Konu başlıkları şunlardan oluştu:

1.            Temel kavramlar (Karmaşık insani ODD’larda insani yardım, uluslararası kurallar, yasalar ve örgütler)

2.            Son dönemde yaşanan Suriye ve Irak’tan sığınmacı göçü ve sağlık sonuçları

3.            TTB temsiliyeti, sağlık çalışanlarının sağlığı, medya ve toplumla iletişim

4.            ODD’da etik sorunlar

5.            Risk grupları

6.            Sağlık durum değerlendirmesi

7.            Gıda, beslenme ve yardımların organizasyonu

8.            Bulaşıcı hastalıklar

9.            Salgın incelemesi

10.          Geçici yerleşim alanlarında çevre sağlığı

11.          Ruh sağlığı sorunları ve ruhsal travma