Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu tamamlandı

Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu 8-11 Ekim 2014 tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Durban kentinde yapıldı.

Toplantıda Türk Tabipleri Birliği’ni Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan temsil etti.

Toplantıda TTB’nin kimyasal gösteri kontrol ajanlarının yasaklanması ve Dr. Ersin Arslan’ın bir hasta yakını tarafından öldürüldüğü 17 Nisan gününün “Dünya Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Günü” olarak ilan edilmesi hakkındaki önergeleri Sosyomedikal İşler Komitesi’nde ele alındı. Her iki önergemiz de Ulusal Tabip Birlikleri’nin görüşleri alındıktan sonra Nisan 2015’de Oslo’da yapılacak Dünya Tabipler Birliği Konsey Toplantısı’nda görüşülecek.

Toplantıda TTB Başkanı Dr. Bayazıt İlhan “Türkiye’de hekimlere ve sağlığın tarafsızlığına yönelik baskılar” başlıklı bir konuşma yaptı. Dr. İlhan Gezi olayları sırasında yurttaşlara verilen sağlık hizmetleri nedeniyle TTB, tabip odaları ve sağlık çalışanlarına yönelik baskılar, açılan davalar, halk sağlığını ilgilendiren sorunlar hakkında yurttaşları bilgilendiren  Dr. Onur Hamzaoğlu ve Dr. Dilek Tucer’e yönelik baskılar hakkında bilgiler verdi. Yine Türkiye’ye yoğun sığınmacı akını, Kobane’deki çatışmalardan kaynaklı Türkiye’de tedavi altına alınan yaralılar, hekimlerin çalışma koşulları ve TTB’nin girişimleri hakkında bilgiler sundu.

Dr. Bayazıt İlhan’ın sunumu için tıklayınız...