ASM-TSM nöbetleri ve performans kesintileri aile hekimlerini endişelendiriyor

TTB Aile Hekimliği Kolu, aile hekimlerinin nöbetleri ve performans kriterleri ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.  

 

AİLE HEKİMLERİ ASM-TSM NÖBETLERİ VE PERFORMANS KESİNTİLERİ İÇİN ENDİŞELİ!!!

Birkaç gündür tüm yurtta meydana gelen olaylar nedeniyle yaralanmalar ölümler ve yaşanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bütün halkımız gibi bu şiddet ortamından sağlık çalışanları ve sağlık kurumları da etkilenmiştir. Olaylar nedeniyle İstanbul, Siirt, Van ve birçok şehirde Aile Sağlığı Merkezleri de tahrip edilerek tıbbi araç ve gereçlerini kısmen yitirmiş ve Adana’da bir Aile Hekimi arkadaşımızın arabası yakılıp kendisi de tartaklanmıştır.

Savaşlarda bile sağlıkçılara ve sağlık alanlarına zarar verilmez iken Sağlık Hizmeti sunan binaları, araçları yakıp yıkanları, her türlü şiddet gösterisinde bulunanları, insanların ölümüne ya da yaralanmasına sebep olanları kınıyor ve derin üzüntümüzü bildiriyoruz. Tüm toplumu şiddetten uzak kalmaya, aklıselim davranmaya davet ediyoruz.

Topluma birinci basamak sağlık hizmeti sunan Aile Sağlığı Merkezleri tahrip edilip kullanılamaz hale getirilmiş sağlık çalışanları güvenliksiz ortamlarda hizmet veremez duruma gelmiştir. Can güvenliğinin sağlanamadığı bir alanda insanların bir şey yokmuş gibi çalışması beklenemez. ASM çalışanlarının, güvenliğinin yeterli ve sürekli sağlanacağı çalışma ortamlarına ihtiyaçları vardır. Bu talepleri bir an evvel karşılanmalı, her türlü ihtiyaçları giderilmelidir. Bazı bölgelerde Güvenlik sağlanamadığı için diğer Resmi Kurumlarda olduğu gibi Aile Sağlığı Merkezleri de kapatılmak zorunda kalmıştır.

Ayrıca son günlerde polisine, güvenlik görevlisine ve tüm güvenlik önlemlerine rağmen İstanbulun en büyük iki hastanesi olan Taksim Gazi Osman Paşa ve Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastaneleri Acil servislerine yapılan saldırılar Aile Hekimlerinde endişe yaratmıştır. Bilindiği gibi yeni torba yasa ile Aile Hekimlerine Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı merkezlerinde acil nöbetleri konmuştur. Hastanelerde bile güvenliğin sağlanamazken Aile Hekimlerinin güvenliği nasıl sağlanacaktır? Doğacak her türlü olaydan Bakanlığın sorumlu olacağı unutulmamalıdır.

Maslow’un bugün hala kabul gören kuramı  “ihtiyaçlar hiyerarşisi”ne göre güdüler mertebeli bir yapı içindedir ve insanların alt basamaktaki gereksinmeleri giderilemezse bir üst basamaktakine geçemezler. Bu basamaklar şunlardır: 1.Basamak; Fizyolojik ihtiyaçlar ( Yeme, içme, barınma vs.) 2.Basamak; Güvenlik ihtiyaçları( Kendini güven ve emniyet içinde ve tehlikeden uzak hissetmek). Çalışmak, Kişinin amacını gerçekleştirmesi ve potansiyelini ortaya çıkarması, Kişisel tatmin, Kişisel başarı, Bilimsel buluşlar gibi diğer ihtiyaçlar ancak bunlar karşılandıktan sonra gelir. Yani güvenlik sağlanmadan çalışmak mümkün değildir.

Sağlıkta Dönüşüm Programının bir parçası olan “Aile Hekimliği Sistemi” ile Aile Hekimlerine ve Aile Sağlığı çalışanlarına negatif performans uygulaması getirilerek başlarının üzerinde Demokles’in kılıcı gibi sallandırılmıştır. Fakat Sağlık Bakanlığının da bildiği gibi yakılan, yıkılan, kapatılan, kapattırılan Aile Sağlığı Merkezlerinde hasta muayeneleri ve gebe izlemi, bebek izlemi, aşılar gibi performansa tabii işlemler yapılamamıştır. Yapılamayan bu işlemlerin sorumluluğunun da meslektaşlarımıza ve sağlık çalışanlarına yüklenmesi bir haksızlık olacaktır. Buradan Sağlık Bakanlığına sesleniyoruz; bu olağan dışı durum nedeniyle tarafınızdan, Aile Hekimi arkadaşlarımızın ve diğer çalışanların Ekim ayı performanslarında kayıplara uğramaması yönünde gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

AİLE HEKİMLİĞİ KOLU