Aciller ve ASM'ler tahrip ediliyor, sağlık çalışanları şiddete uğruyor

İstanbul'un çeşitli hastanelerinin acil servislerinde ve aile sağlığı merkezlerinde meydana gelen saldırılar sağlık alanındaki şiddetin yeni boyutları olarak karşımıza çıktı. Sağlık çalışanları güvenli çalışma ortamı istiyor!

ACİLLER VE ASM'LER TAHRİP EDİLİYOR, SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞİDDETE UĞRUYOR.

GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORUZ!

Son günlerde ülkemizin içinde bulunduğu durum ve 35 kişinin ölümü ve birçok insanımızın yaralanması tüm vatandaşlarımızı olduğu gibi bizi de derinden üzmüştür. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı yaralılara acil şifalar dileriz.

Bir süre önce Okmeydanı Acil Serviste yaşanan olaylar bu seferde Gazi Osman Paşa Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşanıyor. İstanbul’un en büyük hastanelerinden biri olan ve geçtiğimiz günlerde yeni hizmet binasına taşınan Taksim GOP EAH acil servisi güpegündüz bir grup tarafından basıldı. Bir doktor arkadaşımıza da şiddet uygulanan saldırıda maslar kırılıp bilgisayarlar tahrip edildi. Büyük zarara uğrayan hastane acili hizmete kapatıldı. Yetkililerden olayla ilgili bir açıklama gelmezken hasta tedavi etmek için canla başla çalışan sağlık çalışanlarının endişesi gün geçtikçe artmaktadır.

Bu şiddet ortamından sağlık çalışanları ve sağlık kurumları da etkilenmiştir. Topluma birinci basamak sağlık hizmeti sunan Aile Sağlığı Merkezleri tahrip edilip kullanılamaz hale getirilerek sağlık çalışanları güvenliksiz ortamlarda hizmet veremez hale geliyor.

3 ve 4 Ekim tarihlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından, Beyoğlu 8 nolu ASM ve Küçükçekmece Kanarya 2 nolu ASM ler tahrip edilmiş, kullanılmaz hale getirilmiştir. Ayrıca Adana Dağlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi doktorlarından Dr. Kaner Güllendi akşama doğru bilgisayarını almak için ASM ye giderken Arabası yakılıp tartaklanmıştır. Tanıyan hastalarının yardımı ile kurtarılmıştır. ASM çalışanları bu olaylar nedeniyle güvenliksiz ortamda çalışma mekanlarını, tıbbi araç ve gereçlerini kısmen yitirdiler. Oysa Savaşlarda bile sağlıkçılara ve çalıştıkları alanlara zarar verilmez.

ASM çalışanlarının, güvenliklerinin yeterli ve sürekli sağlanacağı çalışma ortamlarına ihtiyaçları vardır. Bu talepleri bir an evvel karşılanmalı, her türlü ihtiyaçları giderilmelidir.

Sağlık Hizmeti sunan merkezleri, binaları, araçları yakıp yıkanları, her türlü şiddet gösterisinde bulunanları, güvenlik kuvvetlerini öldüren veya yaralayanları, halkın gösteri hakkına saygı  göstermeyip göstericiler üzerine ateşli silah dahil her türlü silah kullanarak saldıran insanların ölümüne ya da yaralanmasına sebep olan kişileri kınıyor ve derin üzüntümüzü bildiriyoruz. Tüm toplumu şiddetten uzak kalmaya, aklı selim davranmaya davet ediyoruz.

Son günlerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet özellikle Bağcılar EAH ve Okmeydanı EAH Acil birimlerinde dayanılmaz hale gelmiş, meslektaşlarımız ve diğer sağlık çalışanları güvenliksiz sağlık ortamında daha fazla çalışamayacaklarını ilan etmiştir.

Geçen hafta Yeditepe Üniversitesi’nde Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan Dr.  Aslı Çetin ile Silivri Büyükçavuşlu ASM de çalışan, görevi başında  kaybettiğimiz Dr. Atakan Karanfil in acısı yüreğimizde tazeliğini koruyor. Bu genç hekim ölümlerinin ardında ağır çalışma koşulları ve idari baskıların da olduğunu belirtmek istiyoruz.

Yine geçen hafta Giresun’da devrilen 112 Ambulansında bir Acil Tıp Teknisyeni ve hasta hayatını kaybetmiştir. Sağlık çalışanlarının güvenlikli ortamlarda, güvenli çalışma koşullarında hizmet vermeleri insani bir taleptir.

Bu vesileyle bir kez daha yaşamını yitiren insanların ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar, meslektaşlarımıza ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, olayların takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.