Hekimler Yaşamı ve Barışı Savunmaya Sınıra Gidiyor!

Hekimlerin İstanbul'dan Suruç'a yolculuğu başladı. Ankara durağında Sağlık Bakanlığı önünde yapılan basın açıklaması aşağıdadır.

 

 

Basın Açıklaması

Hekimler Yaşamı ve Barışı Savunmaya Sınıra Gidiyor!

Ortadoğu’da yaşayan halklara ve Kobane halkına dönük IŞİD çeteleri eliyle sürdürülen vahşet, katliam ve saldırılar her geçen gün artarak devam ediyor. Savaş uzağımızda değil, yakınımızda değil, içimizdedir. IŞİD sadece Rojava’da değil; Reyhanlı’da, Niğde’de, Antep’te, İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de; Türkiye’nin her yerindedir.

Tüm dünyanın gözü önünde Kobane’de yaşanan insanlık dramı her geçen gün büyürken yangının kıvılcımları ülkemize de sıçramış, günlerdir devam eden gösteriler, çatışmalar sonucu bugün itibariyle 35 yurttaşımız ölmüş, yüzlercesi yaralanmış, şehirlerimiz savaş alanına dönerken yıllar sonra Türkiye yeniden devletin baskıcı tutumu nedeniyle olağanüstü hal uygulaması ile karşılaşmıştır.

TTB-İstanbul Tabip Odası olarak Kobane'de yaşama mücadelesi veren insanların direncini artırmak, insanı yaşatmaya adanmış bir mesleğin üyeleri olarak insani duyarlılığımızı göstermek, ülkemizde yaşanan şiddet ortamına karşı herkesi sağduyuya davet etmek amacıyla Suruç'a, Kobane sınırına gitmek üzere yola çıkıyoruz.

“Ülkemizi IŞİD gibi insan öldürmeyi ibadet haline dönüştüren canilerle komşu haline getiren politikacılara ve onların politikalarına karşı bir tepkimizi haykırmak için Suruç'a, Kobane sınırına gidiyoruz.”

“Egemen güçlerin her türlü silah, cephane ve lojistik destek verdiği çetelerle, iki yıldan bu yana onur ve var olma mücadelesi sürdüren Rojava halklarına destek için Suruç'a, Kobane sınırına gidiyoruz.”

“Halkın hekimi olarak Ortadoğulu halklarıyla buluşmak için Suruç'a, Kobane sınırına gidiyoruz.”

“Barış ve huzurlu bir Ortadoğu için barış elçisi olarak Suruç'a, Kobane sınırına gitmek üzere yola çıkıyoruz.”

“Yaşamı, onurlu bir barışı savunmak için Suruç'a, Kobane sınırına gidiyoruz.”

“En temel insan haklarından olan sağlık hakkının Rojavalı yaralılara, Rojavalı mültecilere verilmesi üzerindeki tüm engellerin kaldırılması için Suruç'a, Kobane sınırına gidiyoruz.”

“Günlük politik gelişmelere göre yaralıları sınırda bekletilebilen, çatışma veya güvenlik gerekçeleri ile yaralılara erişimi engelleyen, bize yaralı bilgisi ulaşmadı yalanını rahatlıkla söyleyebilen, tıbbi müdahale ile önlenebilecek onlarca yaralının ölümüne seyirci kalan ve yaralılar/mülteciler arasında ayrımcılık yapan zihniyeti teşhir etmek için Suruç'a, Kobane sınırına gidiyoruz.”

İnsanı yok sayan emperyalist politikalarının yarattığı insanlık dramına sessiz kalmamak, gözlerimizi kapamamak, hangi ırktan ya da hangi inançtan, hangi mezhepten olduğuna bakmaksızın, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere mültecilerin sağlık gereksinimlerini karşılamaya devam edeceğimizi haykırmak için Suruç'a, Kobane sınırına gidiyoruz.”

TTB’nin bugün yapmış olduğu çağrının hayat bulması için 11 Ekim 2014 Cumartesi 11.00’da Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde, aynı gece Adana’da, ardından Gaziantep’te 12 Ekim 2014 Pazar günü de 13.00’da Suruç’ta Kobane sınırında  meslektaşlarımızla, Tabip Odalarımızla birlikte barış çağrımızı insanlığa iletmek için bulunacağız.

Türk Tabipleri Birliği

İstanbul Tabip Odası