Hatay Tabip Odası yargılanıyor!

Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı, tıpkı Ankara Tabip Odası aleyhine açmış olduğu davada olduğu gibi, Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin de Gezi Parkı eylemleri sürecinde amaç dışı faaliyette bulundukları gerekçesiyle, görevden alınmaları talebiyle dava açtı. Dava 14 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 09.30’da Hatay 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

Sağlık Bakanlığının dava dilekçesinde, 2013 yılı Mayıs ayı sonunda başlayıp Haziran ayında devam eden "Gezi parkı " eylemleri sürecinde Hatay Tabip Odası’nın "hukuka aykırı olarak yetkisiz ve kontrolsüz revir adı altında sağlık hizmetleri birimleri oluşturarak amaçları dışında faaliyet gösterdiği" ve Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Selim Matkap ile Hatay Tabip Odası’nın “kurumsal varoluş amaçlarıyla örtüşmeyen nitelikte toplumsal olaylara taraf ve müdahil olduğu”  ifade edildi.  

TTB Merkez Konseyi, hekimliğe ve ifade özgürlüğüne yönelik bu akla, vicdana, hukuka sığmayan saldırıyı protesto etmek üzere, duruşma öncesi (saat 09.00’da) Hatay Adliyesi önünde bir basın açıklaması düzenleyecek.

Basın açıklamasına, Türkiye’nin dört bir yanından tabip odası temsilcileri, TTB Tıp Öğrencileri Kolu, uzmanlık dernekleri temsilcileri, sağlık emek ve meslek örgütleri, akademik meslek birlikleri, sendikalar, gezi sürecinde görev alan hekimler, sağlık çalışanları, öğrenciler, Gezi Parkı eylemleri sırasında yaşamını yitirenlerin aileleri, yaralanan yurttaşlar, sağlıkçı ve hekim milletvekilleri de destek verecekler. Ankara’da olduğu gibi bir kez daha “Hekimime, hekimliğime dokunma!” diyecekler.  

Program:

14.10.2014

09:00 Hatay Adliyesi önünde buluşma ve Basın Açıklaması

09:30 Hatay 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılım