TTB, Suruç'a yönelik öneri ve taleplerini Sağlık Bakanlığı'na iletti

 

Türk Tabipleri Birliği, Suruç'ta yaşanan gelişmelere ilişkin öneri ve taleplerini Sağlık Bakanlığı'na iletti. 

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI / ANKARA

1400/2014

08.10.2014

Türk Tabipleri Birliği bölgedeki tabip odaları ve gönüllü hekimlerle güneydoğu sınırında yaşanan insanlık dramını izlemekte, bölgedeki sağlık sorunlarının çözümü yönünde kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye özen göstermektedir.

TTB Merkez Konseyi'nin ziyaretlerinde edindikleri izlenimler, bölgedeki gönüllü hekimlerden aldığımız bilgi ve tabip odalarının verileri doğrultusunda bölgede sağlık alanında hızla karşılanması gereken yaşamsal ihtiyaçlara ilişkin görüşümüzü sizinle paylaşmak arzusundayız.
Bölgede her an değişen durum nedeniyle gereksinimler hızla değişebilmekte, bu ve benzeri pek çok olayda görüldüğü ve yaşandığı gibi farklı kanallardan gönderilen mesajların da kafa karışıklığına yol açtığı, bunun etkili bir yardım organizasyonunu aksatabildiğini bilmekteyiz. Bu sorunun da önüne geçmek ve etkili bir sağlık hizmetini sağlayabilmek için bölgede bir kriz masası (TTB, SB, AFAD, yerel yönetimler, sendikaların temsilcilerinin koordinasyonunda) oluşturulmalıdır.

Ambulansların yönlendirilmesi, hastaların sevk edilmesi için 112'nin etkin kullanımına ihtiyaç vardır.

Bölgeden derlenen bilgilere göre, halihazırda Suriye'nin Kobane bölgesinde özellikle gündüz saatlerinde yoğunlaşan çatışmalarda yaralananlar akşamüstünden gece yarısına dek Suruç Devlet Hastanesi'ne ulaştırılmakta, burada tedavi edilemeyenler ise Şanlıurfa'ya ve diğer kentlere sevk edilmektedir. Sadece 6.10.2014 tarihinde Suruç Devlet Hastanesi'ne 9 ölü, 60 kadar yaralı ulaştırılmıştır. Suruç Devlet Hastanesi'nin mevcut kapasitesi ile bu yükün üstesinden gelmesi mümkün görünmemektedir. O nedenle hastanenin yanındaki geniş araziye hızla sahra hastanesi benzeri geçici bir sağlık tesisinin kurulması önerimizdir. Böyle bir tesisin kurulması için bu alanda bilgi ve deneyim sahibi TTB aktivisti arkadaşlarımız katkı verebilirler.

İlçedeki hastanede çalışan personele ek olarak 2 genel cerrah, 2 beyin cerrahı, 2 ortopedist, 1 göğüs cerrahı, 2 anestezist, 1 radyolog, 10 pratisyen hekimin (veya temin edilebilmesi halinde acil tıp hekiminin), bunların yanı sıra her hekim için 2 hemşirenin, 1 radyoloji teknisyeni, 2 anestezi teknisyeni, hastabakıcıların hastanede görevlendirilmesi bu olağanüstü durumu aşabilmek için gerekli görünmektedir.

İlk evre geçici görevlendirmeler için gönüllü hekim ve diğer sağlık çalışanı listemiz ayrı bir yazı Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir.

Bölgede geçici görevlendirilecek personelin konaklayabilmesi için kamu misafirhaneleri ve özel konaklama tesislerinin tahsis edilmesi de ihtiyaçlar arasındadır.

Bundan başka, Şanlıurfa başta olmak üzere yakın çevre illerdeki (Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır) devlet ve eğitim araştırma hastanelerinin elektif cerrahileri ertelemeleri, yatakların acil hastalar için muhafaza edilmesi uygun olacaktır.  Aynı şekilde bu illerdeki ilgili hastanelerde cerrahi branşlarda geçici görevlendirme düşünülebilir. Tabip odaları ile ve TTB aktivistleri ile KHB genel sekreterlerinin irtibatının temini de bu noktada önem arz etmektedir.

Kobane'den gelen hekimlerin (şu an 10 hekim) ilçede çalışabilmeleri sağlanmalıdır. Dil sorunu da dikkate alındığında kendilerinden istifade edilebilmelidir.

Hastanelerde aktivistlerimiz aracılığıyla saptadığımız eksiklikler arasında torakotomi seti (Suruç), ventilatör (Suruç) kranyotomi seti (3 adet Şanlıurfa EAH, 1 adet Balıklıgöl DH), 2 adet kranyotomi motoru (Şanlıurfa EAH) bulunmaktadır. Bu gibi yaşamsal eksikliklerin bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Genel sekreterlikler aracılığıyla bölgedeki tüm hastanelerin ihtiyaç listesinin öğrenilerek acil müdahale için gerekli cihaz ve malzemenin hızla temini önerilerimiz arasındadır.

Kan ihtiyacı ve ilçede geçici kan merkezi oluşturulması dikkate değer bir husustur.

Suruç'taki iki özel tıp merkeziyle Şanlıurfa'daki özel hastanelerin acil hizmet havuzuna katılmalarının temini önerilerimiz arasındadır. Benzer şekilde çevre illerin üniversite hastanelerinin de ameliyathanelerinde ve servislerinde acil vakalar için yer ayırmaları düşünülebilir. 

Hastaların sınırdan itibaren güvenli ve hızlı bir şekilde hastaneye ulaşımını sağlamak üzere sınırda hekimli 5 ambulansın hazır bulundurulması, bölgede tedavi edilemeyeceği görülen hastaların hızlı sevki için bir helikopter ambulansın ilçede, bir uçak ambulansın Şanlıurfa'da bulunması isabetli olacaktır. Belediyelerin ve başka kuruluşların temin ettiği ambulanslarla da yaralı taşındığı bilinmektedir. Ne var ki; bu ambulanslara sınırda güvenlik güçlerince yapılan kontroller, zaman kaybına yol açmakta ve hayati riski artırmaktadır. Bu hususa ilişkin olarak sağlık hizmetini aksatmayacak bir formül yerinde olacaktır.

Bunların dışında özellikli vakalar için Ankara, İstanbul ve diğer illerin olanakları da değerlendirilmelidir.
Sınırın diğer tarafında varlığı bilinen sağlık ekiplerine sağlık malzemesi ve ilaç ulaştırılabilmelidir.

Gereğininin ivedilikle yapılabilmesi dileğiyle, saygılar sunarız.

TTB Merkez Konseyi