TTB'den Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmeti Gönüllüsü Çağrısı

Değerli Meslektaşımız,

Kısa bir süre önce tabip odalarımız aracılığıyla yaptığımız çağrıyı, içinde bulunduğumuz bu olağanüstü dönemde bir kez daha yapmak durumundayız.

Ülkemizde ya da yakın çevremizde pek seyrek de olmayarak doğal afetler ya da insan eliyle gerçekleştirilen felaketler nedeniyle çok sayıda insan toplu olarak sağlık hizmetine (başta cerrahi branşlarda olmak üzere her hekime) gereksinim duyuyor. Bu sağlık hizmetini verecek ekibin en önemli unsuru bizleriz. Felaket bölgesindeki meslektaşlarımıza omuz vermek, hasta ve yaralılara gereksindikleri sağlık hizmetini hızla sağlamak üzere sizi olağandışı durumlarda ihtiyaç duyulan yerlerde görev almaya davet ediyoruz. Bu gönüllü çaba daha az ölüm, daha az sakatlık, daha çok HAYAT için gerekli.

TTB'nin Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmeti (ODSH) gönüllüsü olmak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi