Artık 'YETER!' TTB Merkez Konseyi Ulusal ve Uluslararası Kamuoyunu Bu Katliama Karşı Ses Çıkartmaya Çağırıyor

Ülkemizin Suriye sınırında Kobane kantonu ağır teçhizatlı silahlarıyla cihatçı bir çetenin saldırılarına maruz kalmakta ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu çetelere teknik destek vermekle itham edilmektedir. Bu silahlı terör örgütünün uyguladığı vahşet Ezidi, Türkmen, Arap, Alevi, Kürt binlerce insanın katledilmesine, binlerce kadının cinsel şiddet uğramasına, yüzbinlerce çocuğun sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi vermesine neden olmuş, yüzbinlerce insanı yerinden yurdundan etmiştir.

Uluslararası kamuoyu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu terör örgütünün uyguladığı katliamları adeta bir seyirci edasıyla izlemiş, hatta bununla da yetinmeyip bu katliamları Suriye Devleti’ne yönelik bir askeri operasyon için fırsata dönüştürebilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihe düşülecek utanç verici bir leke olarak tezkereyi onaylayabilmiştir.

Artık “YETER!” diyoruz.

Ülkemiz ve Ortadoğu, sadece yakın tarihte yaşananlar göz önüne alındığında dahi görülebilir ki, kana doymuştur. Artık “YETER!”

Bölgedeki çatışma koşulları binlerce çocuğu sağlıksız koşullarda, boylarından çok büyük yaşam mücadeleleri vermeye zorlamış; çocuklar yaşamlarının henüz başlangıcında şiddetin her haliyle tanışmak zorunda kalmıştır. Artık “YETER!”

Binlerce kadın cihatçı çeteler tarafından alıkonmuş, bedenleri cihatçılar için “helal” görülerek cinsel şiddetin en ağır halleriyle baş başa kalmışlardır. Binlercesi eşlerini, ailelerini kaybetmiş, bu travmatik koşullarda verilecek yaşam mücadelesinde tek başlarına kalmışlardır. Binlerce kadın, yurdunu, onurunu, tarihini korumak için silaha sarılmış olup, yüzlercesi çatışma koşullarında yaşamını yitirmiştir. Artık “YETER!”

21. yüzyılın Ortadoğu’sunda binlerce erkek kafaları kesilerek katledilmiştir. Artık “YETER!”

Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, gebeler, çocuklar çatışma ve zorunlu göç yollarında harap olmuşlardır. Artık “YETER!”

Biz bu ülkenin yaşamdan ve barıştan yana saf tutan hekimleri olarak “Artık YETER!” diyoruz. Bu vahşi katliamı bir fırsata dönüştürerek yeni savaşlar için bahaneler üretme çabalarına derhal bir son verilmelidir.

Kobane’de korkulan sokak çatışmalarının başladığı, ölü ve yaralı sayısının ciddi ölçüde artmakta olduğu şu günlerde ulusal ve uluslararası kamuoyunu bu katliama karşı ses çıkartmaya, Kobane halkıyla  dayanışmaya çağırıyoruz. 

Biliyoruz ki insan yaşamından daha değerli ve halkların refahından daha kutsal hiç bir şey olamaz.

Artık “YETER!”

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi