IŞİD'e destek tezkeresine hayır!

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, Hükümet'e Suriye ve Irak'ta savaş yetkisi verecek olan tezkereye karşı bugün (2 Ekim 2014 Salı) Türkiye çapında basın açıklamaları düzenlediler. Ankara'da TBMM'nin Dikmen kapısı önünde toplanan TTB, DİSK, KESK ve TMMOB üyeleri ve yüzlerce savaş karşıtı, AKP Hükümeti'ni protesto ederek, Türkiye'yi savaşa sürükleyecek olan tezkereye karşı çıktılar. Ankara'da gerçekleştirilen basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Deniz Dülgeroğlu, Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Dr. Ebru Basa ve ATO Yönetim Kurulu üyeleri katıldılar. 

Basın açıklamasını dört örgüt adına Genel-İş Genel Sekreteri Remzi Çalışkan okudu. Açıklamada, AKP Hükümeti'nin tezkereden önce IŞİD'e verdiği desteğe son vermesi çağrısında bulunuldu. AKP Hükümeti'nin tezkere ile IŞİD'e desteğini daha da artıracağına işaret edilirken, "Hedefinizde IŞİD yok! Olsaydı masum insanları katletmek için Kobani'ye dayanan bu barbarlara sınırlarımızı geçiş noktası yapmazdınız" ifadelerine yer verildi. TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'un tezkereye kesin olarak karşı olduğunun vurgulandığı açıklamada, tezkerenin TBMM'den onay almaması için her türlü meşru ve demokratik tepkiyi kararlılıkla göstereceği belirtildi.