Tabip Odası Başkanları Toplantısı yapıldı

Tabip Odaları Başkanları Toplantısı 30 Eylül 2014 günü Ankara'da TTB Merkez Konseyi binasında gerçekleştirildi. Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Amasya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, Isparta-Burdur, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Trabzon Tabip Odalarının başkan ve yöneticilerinin katıldığı toplantıda, başta Ankara Tabip Odası Yönetim ve Onur Kurullarının yargılandığı dava ve Irak ve Suriye'den gelen sığınmacıların durumu olmak üzere Türkiye sağlık gündemindeki önemli konular ele alındı.