'Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Bonzai Kullanımı' Paneli Eskişehir'de gerçekleştirildi

“Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Bonzai Kullanımı” konulu panel 17 Eylül 2014 Çarşamba günü Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Panelde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. İnci İlhan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Serdar Ekemen konuşmacı olarak yer aldılar. Sunumlarda, bonzai ve madde bağımlığı hakkında ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Panele TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve Eskişehir Tabip Odası yöneticileri de katıldı.